nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Czas trwania: 
śr, 20/02/2019 (Cały dzień) - wt, 12/03/2019 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowy 2 w pok. 1920 i 1922 (XIX piętro), w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Konsultacje trwały od 20 lutego do 6 marca 2019 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 6 marca 2019 roku na:

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o olontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 297.69 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 38.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 51.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1a, rozmiar pliku: 83.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2a, rozmiar pliku: 89.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3a, rozmiar pliku: 75.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4a, rozmiar pliku: 82.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 5a, rozmiar pliku: 81.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 6, rozmiar pliku: 27.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 7, rozmiar pliku: 27.51 KB
Pobierz