nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. pomnika przyrody przy ul. Szklanych Domów

Czas trwania: 
czw, 24/01/2019 (Cały dzień) - pt, 15/02/2019 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – klonu srebrzystego, rosnącego przy ul. Szklanych Domów 9 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).

 


Konsultacje trwają od 25 stycznia do 15 lutego 2019 roku

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 31.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 30.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 269.63 KB
Pobierz