nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. stypendiów sportowych

Czas trwania: 
pt, 21/08/2020 - 00:00 - czw, 10/09/2020 - 09:59

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Defilad 1, pok. 1123 (11 piętro).

 


Konsultacje trwały od 21 sierpnia do 4 września 2020 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia

4 września 2020 roku na:

 

 

  •     adres poczty elektronicznej dwadolowski@um.warszawa.pl
  •     numer faksu 22/ 443 24 57
  •     adres siedziby Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Sportu i Rekreacji

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 275.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do konsultacji, rozmiar pliku: 46.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 43.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 15.01 KB
Pobierz