nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Czas trwania: 
wt, 04/10/2022 (Cały dzień) - śr, 26/10/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

 


Konsultacje trwały od 5 do 25 października 2022

Przeczytaj sprawozdanie z konsultacji >>


 

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej na naszej stronie oraz na stronie z informacjami dla organizacji pozarządowych, BIP-ie Biura Ochrony Środowiska oraz BIP-ie Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 25 października 2022:

  • na gbak@um.warszawa.pl
  • faksem na 22 443 25 02
  • do siedziby Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pod adresem pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska i Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).
Załączniki: 
Plik: Uchwała zmieniająca, rozmiar pliku: 354.88 KB
Pobierz
Plik: Ujednolicony tekst uchwały, rozmiar pliku: 451.8 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 459.29 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 454.52 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 482.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3, rozmiar pliku: 481.04 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4, rozmiar pliku: 438.13 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 5, rozmiar pliku: 472.9 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 6, rozmiar pliku: 439.29 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 7, rozmiar pliku: 485.03 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 8, rozmiar pliku: 439.38 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 9, rozmiar pliku: 478.9 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 10, rozmiar pliku: 438.21 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 11, rozmiar pliku: 496.33 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz