nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020

Czas trwania: 
śr, 18/12/2019 (Cały dzień) - czw, 09/01/2020 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 18 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/sprawozdanie_poprawione.doc


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia
2020 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej ewiacek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 43.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 26.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 26.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 30.51 KB
Pobierz