nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie fragmentu Skarpy Warszawskiej im. Janusza Kusocińskiego na Mokotowie

Czas trwania: 
pon, 20/08/2018 (Cały dzień) - śr, 12/09/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie użytku ekologicznego „Fragment Skarpy Warszawskiej im. Janusza Kusocińskiego” położonego na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy placu Bankowym 2 w pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 20 sierpnia do 10 września 2018 roku

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 10 września

 

  • e-mailem na adres: aszczesna@um.warszawa.pl
  • faksem 22/ 443 25 02
  • pocztą na adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Uchwała do RDOŚ, rozmiar pliku: 2268.63 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały .doc, rozmiar pliku: 35.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 193.47 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 1239.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 47.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz