nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Olszyna”| Bielany

Czas trwania: 
czw, 09/06/2022 (Cały dzień) - czw, 30/06/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Olszyna”, położonego na terenie części działki ewid. nr 5/14 z obrębu 7-05-15 pomiędzy ul. Gąbińską, Z. Romaszewskiego, W. Broniewskiego i Al. Armii Krajowej, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz na stronach ngo.um.warszawa.pl i bip.warszawa.pl/bos.

 


Konsultacje trwają od 9 do 30 czerwca 2022

Przeczytaj sprawozdanie z konsultacji.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca na:

  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
  • Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 46.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik do projektu uchwały, rozmiar pliku: 233.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz