nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park SGGW” [Mokotów]

Czas trwania: 
pt, 27/08/2021 (Cały dzień) - śr, 22/09/2021 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park SGGW” na terenie działki ewid. nr 14/6 z obrębu 1-01-02 położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na dole strony.

 


Konsultacje trwały od 30 sierpnia do 20 września 2021

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 września 2021 roku na:

  • adres poczty elektronicznej hkaminska@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 - mapa, rozmiar pliku: 186.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 50.01 KB
Pobierz