nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2019 roku

Czas trwania: 
pon, 04/02/2019 (Cały dzień) - czw, 28/02/2019 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2019 roku.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej  oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  przy  pl. Bankowy  2,  p. XVIII,  pok. 1816  w  godzinach 8.00-16.00.

 


Konsultacje trwały od  6 lutego do 26 lutego 2019 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2019 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej  mbaczyk@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (kancelaria, XIX p.  pok. 1903).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 41.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 45.01 KB
Pobierz