nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia i zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”

Czas trwania: 
wt, 04/05/2021 (Cały dzień) - śr, 26/05/2021 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” oraz zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”. 

 

Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, w godzinach 8.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 99. 

 


Konsultacje trwały od 5 do 26 maja 2021

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz konsultacji projektu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2021 na: 

  • adres poczty elektronicznej j.kulik@um.warszawa.pl 

  • numer faksu 22 443 25 02 

  • adres Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 79)

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 47.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 664.83 KB
Pobierz