nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (sosna zwyczajna) [Wawer Falenica]

Czas trwania: 
pon, 15/02/2021 (Cały dzień) - wt, 09/03/2021 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (sosna zwyczajna, rosnąca na terenie pasa drogowego ul. Patriotów, pomiędzy ul. Świtezianki i ul. Ochoczą, w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy). 

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2. 

 


Konsultacje trwały od 15 lutego do 9 marca 2021

Zobacz sprawozdanie>>>zestawienie zgłoszonych uwag >>>


 

 

 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 9 marca 2021 na: 

  •  

  • numer faksu 22/ 443 25 02, 
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa. 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 43.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 53.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik do uchwały, rozmiar pliku: 704.65 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 13.51 KB
Pobierz