nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków na rok 2021

Czas trwania: 
czw, 11/02/2021 (Cały dzień) - pt, 05/03/2021 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021. 

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy  pl. Bankowym 2. 


Konsultacje trwały od 12 lutego do 1 marca 2021

Zapoznaj się ze sprawozdaniem 


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 1 marca 2021 na: 

  • numer faksu 22/ 443 25 02, 

  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2,  
    00-095 Warszawa. 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 17.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 18.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 24.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 13.51 KB
Pobierz