nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

Czas trwania: 
pt, 12/02/2021 (Cały dzień) - śr, 31/03/2021 (Cały dzień)

Opracowaliśmy projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030. Wskazuje ona kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.

 

Co nam da realizacja strategii?

Dzięki realizacji strategii będziemy wspierać samodzielność osób i rodzin w trudnej sytuacji. Strategia wzmocni solidarność społeczną. Dzięki niej zapewnimy usługi społeczne „szyte na miarę”, lepiej dopasowane dla potrzeb osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zbudujemy dobry wizerunek pomocy społecznej, dzięki temu mieszkańcy chętniej będą korzystać ze wsparcia.

 

Główne zagadnienia w strategii to:

 

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji:

 • wesprzemy samodzielność osób z niepełnosprawnościami,
 • wesprzemy osoby starsze, które potrzebują pomocy w funkcjonowaniu,
 • zapewnimy wsparcie dla opiekunów i opiekunek osób, które wymagają całodobowej pomocy,
 • dopasujemy usługi pomocy społecznej do sytuacji danej osoby i/lub rodziny,
 • zwiększymy korzystanie z nowych technologii w usługach pomocy społecznej.

 

Solidarność społeczna:

 • ograniczymy zaburzenia zachowania i ryzyko uzależnień,
 • zmniejszymy społeczną akceptację zjawiska przemocy,
 • osłabimy stereotypy utrudniające włączanie osób w trudnej sytuacji we wszystkie sfery życia,
 • zachęcimy do skorzystania z pomocy osoby i rodziny, które ukrywają problemy społeczne, np. przemoc, uzależnienia, trudności opiekuńcze i wychowawcze dotyczące dzieci.

 


Konsultacje trwają od 12 lutego do 31 marca 2021

Sprawozdanie z konsultacji >>>


Poznaj projekt strategii i powiedz, co o nim myślisz.

 

Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje? Możesz pobrać plakat lub udostępnić post z naszego Facebooka.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Prześlij nam swoją opinię. Możesz skorzystać z formularza i wysłać go do nas na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl do 31 marca 2021

 

Porozmawiajmy na spotkaniach on-line:

 • Spotkanie otwarte: prezentacja projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych, 22 lutego (poniedziałek), godz. 17-19, sesja na YouTube – możesz oglądać spotkanie i zadawać pytania na czacie.

Spotkanie będzie można oglądać na kanale konsultacji społecznych na YouTube >>>

 

 • Spotkania tematyczne on-line dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Będą one dotyczyły wsparcia dla następujących grup:
  • Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin, 1 marca (poniedziałek), godz. 9-11,
  • Wspieranie osób najuboższych, 8 marca (poniedziałek), godz. 9-11,
  • Wspieranie osób z niepełnosprawnościami, 10 marca (środa), godz. 14-16,
  • Zapobieganie uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym, 19 marca (piątek), godz. 9-11,
  • Wspieranie osób starszych, które potrzebują pomocy w funkcjonowaniu, 22 marca (poniedziałek), godz. 9-11,
  • Integracja społeczna i zawodowa poprzez edukację, ochronę zdrowia, sport, kulturę, 24 marca (środa), godz. 14-16.

 

 

Spotkania tematyczne odbędą się w on-line – dowiesz się więcej o strategii i możesz zabrać głos w dyskusji. W spotkaniu on-line może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prześlij zgłoszenie najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na koordynacja.ps@um.warszawa.pl (z dopiskiem, które spotkanie Cię interesuje i nazwą organizacji, którą reprezentujesz). Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumaczenia spotkania na język migowy, prosimy o wcześniejsze przekazanie takiej informacji przy zgłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz poinformować swoich znajomych – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go w swojej okolicy!

 

Udostępnij znajomym post z naszego Facebooka.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt strategii trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Dlaczego tworzymy strategię?

Obowiązek przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (art.16b ust.1). Nad dokumentem pracował zespół pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów. Praca nad strategią i jej wdrażaniem to proces angażujący szerokie grono osób z różnorodnych organizacji i instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom wymagającym wsparcia.

 

Jak będzie wyglądała realizacja strategii?

Strategia została opracowana na lata 2021-2030. Będzie realizowana poprzez programy dotyczące m.in.: ochrony i wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnościami, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. Dzielnice opracują priorytety dzielnicowe, spójne z celami strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ramy finansowe zostały określone według grup działań i uwzględniają również krajowe i wojewódzkie programy zabezpieczenia społecznego realizowane w Warszawie.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju miasta

art. 16b, art. 17 ust. 1 oraz 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507 t.j.)

Załączniki: 
Plik: Diagnoza sytuacji społecznej, rozmiar pliku: 5255.55 KB
Pobierz
Plik: Analiza SWOT, rozmiar pliku: 128.95 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag dla NGO SRPS2030, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz