nagłówek strony
-A A +A

Ponowna modyfikacja wniosku w ramach Lex Deweloper przy ul. Gdańskiej na Żoliborzu

Ponowna modyfikacja wniosku w ramach Lex Deweloper przy ul. Gdańskiej na Żoliborzu

Do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wpłynęła ponowna modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi lub handlowymi, garażem podziemnym oraz zjazdem na działkach ewidencyjnych nr 32 i 33 w obrębie 7-04-14, przy ul. Gdańskiej 5 i 7 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, nazywanej Lex Deweloper, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Gdańskiej 5 i 7 złożyła spółka Greenfields. Pierwotny wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy 27 marca 2019, a jego modyfikacja – 12 lipca 2019 roku. Modyfikacja wniosku wraz z dołączonymi do niej dokumentami została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 16 września 2019 roku.

 

W modyfikacji wniosku wysokość budynku wynosi: 21,5 m (dotyczy wysokości elewacji od strony zachodniej, w obniżeniu terenu i przy zabudowie jednorodzinnej), 17,5 m, 15,5 m, 12 m, 9 m i posiada układ schodkowy w kierunku północnym tworząc pierzeje ulicy Gdańskiej z najmniejszą wysokością u zbiegu z ulicą Trószyńskiego.

 

Modyfikacja wniosku została skierowana do ustawowych opinii i uzgodnień. Termin uzgodnień i opinii wynosi 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie Żoliborza planuje rozwój zabudowy, o przewadze zabudowy jednorodzinnej i wysokości 12 metrów. Dla obszaru otoczenia ulicy Juliusza Słowackiego, obowiązują też szczegółowe regulacje zapisane w planie miejscowym, uchwalonym 10 października 2002 roku. Dopuszczają one zabudowę jednorodzinną o wysokości 13 metrów (dwie kondygnacje oraz poddasze użytkowe). W trakcie sporządzania jest także plan rejonu Parku Kaskada, który przewiduje zabudowę niską i jednorodzinną.

 

Źródło: materiały inwestora (strona BIP>>>)

 

Jak zgłosić uwagi?

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 7 października 2019 w jednej z form:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79)

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>

 

Źródło: materiały inwestora (strona BIP>>>)