nagłówek strony
-A A +A

Jaka uchwała krajobrazowa dla Warszawy? Drugi etap konsultacji społecznych

Czas trwania: 
pt, 19/10/2018 (Cały dzień) - pon, 03/12/2018 (Cały dzień)
26 października rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który uporządkuje przestrzeń naszego miasta.
 
Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Raport z tych konsultacji oraz wszystkie materiały towarzyszące znajdują się na stronie poświęconej temu procesowi. Od czasu tych konsultacji dokument został szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi.
 
Teraz odbędzie się następny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu – przewidzianym artykułem 37b, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W ramach tych konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy wypełnić formularz (dostępny na tej stronie od 26 października). Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wskazanie zapisów, do których odnosić się będą konkretne komentarze lub uwagi. Możliwe jest również przesyłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną.
 
Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.
 

 

Konsultacje społeczne trwały do 3 grudnia 2018 roku

Przeczytaj raport z konsultacji >>>

 

Uchwała krajobrazowa przyjęta! 

 


 

 

To zapowiedź końca chaosu reklamowego na stołecznych ulicach i placach. 16 stycznia radni Warszawy przyjęli uchwałę krajobrazową.

 

Budynki przestaną pełnić rolę wieszaków na reklamy. Największe billboardy będą dopuszczone głównie przy dużych trasach wylotowych z miasta. Ogromne i migające wyświetlacze znikną.

 

Uchwała krajobrazowa to akt prawa przypominający nieco plan miejscowy. Ustanawia obowiązujące wszystkich przepisy, ma podobny poziom szczegółowości, komplikacji i wielostopniową procedurę uchwalania. Czym się różni? Plan dotyczy wydzielonego obszaru, a uchwała krajobrazowa obejmuje całe miasto.

 

Uchwała krajobrazowa to dokument regulujący nie tylko reklamy i szyldy, ale również obiekty małej architektury oraz ogrodzenia.

 

Zapisy dotyczące szyldów precyzyjnie określają, jakiego rodzaju nośniki oraz jakiej wielkości mogą ozdabiać witryny sklepowe. Poprawi to wygląd parterów przyulicznych, estetykę i spójność przestrzeni. Pozwoli też lepiej wkomponować szyldy w architekturę budynków.

 

Wytyczne dotyczące obiektów małej architektury wprowadzą standardy materiałowe dla ławek, koszy na śmieci oraz wszystkich elementów wystroju przestrzeni publicznych w mieście. Osobne wytyczne materiałowe dotyczyć będą ogrodzeń. Uchwała zawiera też wykaz osiedli mieszkaniowych, na których obowiązywać ma zakaz grodzenia. Ustalenia te mają na celu poprawienie wyglądu warszawskich przestrzeni publicznych zarówno w ścisłym centrum, jak również na osiedlach peryferyjnych.

 

Przepisy zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni. Uchwała krajobrazowa wprowadza okres dostosowawczy. W przypadku istniejących obiektów reklamowych firmy będą miały dwa lata, by spełnić wszystkie wymogi. Okres dostosowania szyldów potrwa trzy lata, dla małej architektury będzie to pięć lat. Każde nowo stawiane instalacje od razu będą musiały spełniać standardy zapisane w uchwale.

 

Jeśli firmy nie dostosują się do obowiązującego prawa, zacznie działać mechanizm nakładania kar w trybie dziennym. Ich wysokość będzie naliczana od wielkości. I tak, w 2020 roku, za nielegalną reklamę o powierzchni 1 metra kwadratowego kara wyniesie ponad 112 zł, w przypadku dużego nośnika, jak siatka 500-metrowa, będzie to już ponad 4700 zł dziennie.

 

Do tej pory niektóre firmy z branży reklamowej naginały lub wręcz łamały przepisy obowiązującego prawa. Opłacało się bowiem zarabiać na nielegalnych nośnikach przez kilka miesięcy i dłużej, ponieważ zawodziły mechanizmy egzekucyjne polegające na usuwaniu konstrukcji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Uchwała od razu zatrzyma stawianie nowych, nielegalnych nośników.

Zmiana tego, co jest nie nastąpi od razu. Poczekamy na nią dwa lata, ale w tym czasie będziemy mogli przygotować się do wprowadzenia i egzekwowania zapisów uchwały. Nowe nośniki reklamowe będą musiały być zgodne z zapisami uchwały od momentu jej wejścia w życie – zaznacza Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Po wprowadzeniu uchwały krajobrazowej łatwiej będzie zadbać o ład w przestrzeni. W perspektywie kilku najbliższych lat Warszawa stanie się ładniejsza, co leży w interesie wszystkich mieszkańców.

 

M.st. Warszawa stworzyło przewodnik po przepisach uchwały. Zapraszamy do lektury i wspólnej troski o przestrzeń naszego miasta.

 

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>

 


 

Informacja z 1 lutego 2019:

Konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej dla Warszawy trwały od 26 października do 3 grudnia 2018 roku. Podczas ich przebiegu zebraliśmy różnorodny materiał. Niektóre kwestie wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz. Raport z konsultacji, przedstawiający cały proces ich przebiegu oraz informację o dalszych krokach procedowania projektu uchwały, zostanie opublikowany w pierwszej połowie lutego.


Zobacz projekt uchwały i zgłoś uwagi:


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 

  • przyjdź na debatę o projekcie uchwały – we wtorek 6 listopada, o godzinie 18:00

   w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 (sala Kasyno)

 

  • odwiedź punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
    • we wtorek 30 października, między 16:00 a 19:00
    • w środę 14 listopada, miedzy 16:00 a 19:00
 
  • możesz pobrać i wypełnić formularz do składania uwag, który możesz następnie przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury lub mejlem na krajobrazowa@um.warszawa.pl 

 

  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz złożyć uwagi jako oficjalne stanowisko organizacji, pobierz formularz i wyślij go na adres krajobrazowa@um.warszawa.pl do 3 grudnia 2018 roku

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: 

  • Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
  • Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.