nagłówek strony
-A A +A

Jaki obszar przy Szwedzkiej w przyszłości?

Czas trwania: 
pon, 28/01/2019 (Cały dzień) - pt, 22/02/2019 (Cały dzień)

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru przy Szwedzkiejkontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z 14 lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Powinien on zmienić swoją funkcję z przemysłowej na obszar wielofunkcyjny, który będzie uwzględniał m.in. funkcję usługową i mieszkaniową.

 

Formuła projektu zakłada wspólną pracę i dialog strony społecznej, prywatnej i miasta. Efektem konsultacji jest wypracowanie koncepcji dla tego obszaru, podczas warsztatów z projektantami w formule charrette

 

Zgodnie z założeniami projektu Osiedla Warszawy, zaplanowanie i skoordynowanie rozwoju tego obszaru Warszawy ma przyczynić się do powstania wielofunkcyjnego obszaru miasta. Ma on zagwarantować wysoki standard życia użytkowników i przestrzeni publicznych. Konsultacje będą dotyczyły kwestii zagospodarowania przestrzennego:

 • komunikacji na tym terenie: pieszej, rowerowej, zbiorowej i samochodowej
 • kwestii terenów otwartych, rekreacyjnych i przestrzeni publicznych powiązanych z zielenią
 • funkcji, które powinny się tu znaleźć
 • integracji urbanistycznej – z otoczeniem, dzielnicą (aspekty krajobrazowe i środowiskowe)
 • kształtowanie architektury
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje społeczne trwały od 28 stycznia do 22 lutego 2019

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych

Zobacz koncepcję i przeczytaj raport "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna – obszar Szwedzka"


I ETAP KONSULTACJI 

– zebranie wiedzy i opinii mieszkańców o stanie tego terenu dzisiaj:

 • Czy bywasz w tym terenie?
 • Jeśli tak, to w jakim celu?
 • Jeśli nie, to dlaczego?
 • Jak widzisz, jak oceniasz funkcjonowanie tego terenu w aktualnym kształcie?

 

Od 28 stycznia do 17 lutego na adres osiedlawarszawy@um.warszawa.pl możesz przesłać opinię, jak Ty widzisz przyszłość obszaru przy Szwedzkiej. Przesłane pomysły będą cennym głosem podczas warsztatów projektowych, które rozpoczną się 18 lutego. 

 

II ETAP KONSULTACJI 

– jakie są niezaspokojone potrzeby dotyczące mieszkania w tym rejonie

 • Jak widziałbyś, widziałabyś zagospodarowanie terenu?
 • Co warto tu ochronić, a co należy zmienić?
 • Czego obawiasz się w związku ze zmianami?

 

Zebranie wiedzy w trakcie tworzenia wstępnej koncepcji projektowej.

Wspólna analiza różnych faz koncepcji pod kątem wiedzy zebranej z e-maili oraz podczas warsztatów  

 

16 lutego (sobota), godz. 10:00 – 12:00

Spacer po obszarze. Zbiórka przy ulicy Szwedzkiej 1

 

18 lutego (poniedziałek), godz. 17:00 – 20:30

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79

Sesja otwierająca i rozpoczęcie warsztatów >>> prezentacja wprowadzająca >>>

 

19 lutego (wtorek)

godz. 14:00 – 18:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 

Studio otwarte – punkt konsultacyjny (możesz przyjść w dowolnym momencie)

 

godz. 17:00 – 19:00

Praska Światotekaul Szwedzka 6/82 (na parterze)

Dodatkowy punkt konsultacyjny – z projektantami i makietą

 

20 lutego (środa)

godz. 10:00 – 13:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Studio otwarte – punkt konsultacyjny (możesz przyjść w dowolnym momencie)

godz. 17:00 – 20:30

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sesja warsztatowa w oparciu o wstępną koncepcję >>> wstępne koncepcje >>>

 

21 lutego (czwartek), godz. 14:00 – 18:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 

Studio otwarte – punkt konsultacyjny (możesz przyjść w dowolnym momencie)

 

22 lutego (piątek), godz. 17:00 – 19:00

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Prezentacja koncepcji finalnej i wystawa

 

Projekt Osiedla Warszawy to trójstronny dialog pomiędzy miastem, prywatnymi inwestorami oraz stroną społeczną (w ramach konsultacji społecznych) dotyczący obszarów o potencjale rozwojowym w Warszawie. To miejsca, które leżą w granicach obszaru zurbanizowanego i mają potencjał rozwoju wielofunkcyjnej przestrzeni w sposób zrównoważony. Warszawa potrzebuje nowych terenów rozwojowych, by powstawały miejsca rekreacji w zieleni, przestrzenie publiczne, miejsca pracy, nauki, kultury i nowe mieszkania. Stawiamy na wielofunkcyjny mix, który wzmocni policentryczną strukturę miasta i pozwoli na wygodne życie lokalnie. W wielu wskazanych lokalizacjach dominuje prywatna własność gruntów, dlatego tak ważny jest proces rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu z właścicielami terenów. Procesy przekształceń miasta muszą tez uwzględniać opinie, wiedzę i potrzeby mieszkańców, dlatego warsztaty urbanistyczne łączymy z konsultacjami społecznymi.

 
Wyniki warsztatów mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta w tym rejonie i będą wkładem do tworzonego aktualnie nowego studium dla Warszawy oraz procedowanego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Plakat informacyjny do pobrania, rozmiar pliku: 285.87 KB
Pobierz
Plik: Raport z konsultacji, rozmiar pliku: 4558.74 KB
Pobierz
Plik: szwedzka_koncepcja, rozmiar pliku: 2285.08 KB
Pobierz