nagłówek strony
-A A +A

Jaki Program wspierania rodziny?

Czas trwania: 
pt, 25/03/2022 (Cały dzień) - pt, 15/04/2022 (Cały dzień)

Opracowaliśmy projekt Programu wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024

 

Co nam da realizacja Programu?

 

Dzięki realizacji Programu zapewnimy wsparcie dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Do osiągnięcia tego celu będziemy dążyć poprzez rozwój systemu wpierania rodzin przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Chcemy dostosowywać system do zmieniających się potrzeb i skali problemu. Chcemy zwiększać dostępność i jakość usług dla rodzin, aby wzmacniać kompetencje rodziców oraz rozwój ich dzieci. 

 

 Główne cele Programu dotyczyć będą następujących obszarów:

 1. Dostosowania oferty wsparcia dziennego do potrzeb dzieci i młodzieży.
 2. Wzmacniania samodzielności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin.
 3. Zintegrowania usług środowiskowych wspierających rodziny z dziećmi.

Konsultacje trwały do 15 kwietnia 2022


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Poznaj projekt Programu i powiedz, co o nim myślisz.

 

1. Prześlij nam swoją opinię na adres profilaktyka@um.warszawa.pl do 15 kwietnia 2022 r.

 

2. Porozmawiajmy na otwartym spotkaniu on-line:

 •  4 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz. 17-19
 •  w aplikacji ZOOM – dowiesz się więcej o Programie i możesz zabrać głos w dyskusji.

W spotkaniu on-line w aplikacji ZOOM może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, prześlij zgłoszenie najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na profilaktyka@um.warszawa.pl Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Przez pierwszą godzinę spotkanie z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM)

 

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i zadawać pytania na czacie

 

3. Zadzwoń na dyżur konsultacyjny pod numerem telefonu 22 443 14 74

 • 6 kwietnia 2022 (środa), godz. 12.00-18.00
 • 13 kwietnia 2022 (środa), godz.12.00-18.00

 

 • Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz zgłosić uwagi w konsultacjach jako jej przedstawiciel_ka? Zgłoś się na spotkanie konsultacyjne on-line dla organizacji pozarządowych, terminy znajdziesz tutaj >>>

 

 • Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje?

 

Dlaczego tworzymy Program?

Program wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024 stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Jak będzie wyglądała realizacja Programu?

Program realizowany jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Wydziałami Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy. Wymienione komórki współpracują z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny, a także z organizacjami pozarządowymi, które realizują wiele działań objętych Programem w ramach realizacji zadań zleconych oraz współpracy pozafinansowej.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna:

 • Uchwała NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)
Załączniki: 
Plik: Plakat-selfprint, rozmiar pliku: 671.76 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 do Programu, rozmiar pliku: 84.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2 do Programu, rozmiar pliku: 148.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3 do Programu, rozmiar pliku: 279.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4 do Programu, rozmiar pliku: 62.51 KB
Pobierz