nagłówek strony
-A A +A

Jaki regulamin parku Skaryszewskiego?

Czas trwania: 
pt, 23/09/2022 (Cały dzień) - czw, 13/10/2022 (Cały dzień)

Chcemy by park Skaryszewski pozostał ogólnodostępny i nie był zamykany. Jednocześnie zależy nam, by uregulować zasady korzystania z niego. Chcemy zadbać o wygodę i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób, które w nim przebywają. Dlatego przygotowaliśmy projekt regulaminu parku. Powiedz, co o nim myślisz. 

 


Konsultacje trwały od 23 września do 13 października 2022 

Przeczytaj raport i załącznik do raportu


 

Regulamin parku Skaryszewskiego to projekt pilotażowy, przed przystąpieniem do opracowania kolejnych regulaminów publicznych terenów zieleni i obiektów związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą Warszawy. 

 

Co to za miejsce? 

 

Jest to zabytkowy park krajobrazowy znajdujący się na Pradze Południe. Jest wpisany do rejestru zabytków 13 grudnia 1973. Został założony na terenach skaryszewskiego pastwiska miejskiego w latach 1906–1922 przez Franciszka Szaniora. Współcześnie określany jest jako przykład parku miejskiego, który jest ostoją bioróżnorodności w mieście. 

Jest to bardzo popularne miejsce wśród mieszkanek i mieszkańców Kamionka, Saskiej Kępy i Grochowa, a także całej Warszawy.

 

Korzystają z niego zarówno piesi, jak i rowerzyści; młodzież, seniorzy i oczywiście dzieci; osoby, które preferują cichy wypoczynek, ale i tych, którzy wybiorą aktywność fizyczną.  

 

Co znajdzie się w regulaminie?  

 

Regulamin parku będzie aktem prawa miejscowego wprowadzonym uchwałą Rady m.st. Warszawy. Będzie miał formę, która umożliwi egzekwowanie go przez służby porządkowe.  

 

Regulamin ureguluje: 

 • zasady korzystania z publicznego terenu zieleni, 
 • sposób poruszania się po parku, 
 • zapewni porządek publiczny w parku, 
 • zapewni ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa obywateli. 

 

 

Czego nie będzie w regulaminie? 

 

Regulamin nie będzie obejmował szczegółowych zasad organizowania wydarzeń na terenie parku. Zasady te określa Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie organizowania wydarzeń w Parku Skaryszewskim.  

 

Jakie są ograniczenia regulaminu? 

 

W regulaminie nie możemy powtarzać zasad, które wynikają z innych przepisów prawa, a w szczególności: 

 • zaśmiecania i zanieczyszczania, 
 • uszkadzania i niszczenia mienia, 
 • wyrywania, niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu, 
 • płoszenia, chwytania, zabijania zwierząt, 
 • zakłócania ciszy i hałasowania, 
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, 
 • palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów, 
 • grillowania i biwakowania. 

 

O co pytamy? 

 

Chcemy zebrać: 

 • opinie na temat regulaminu, 
 • pomysły na to, co mogłoby znaleźć się jeszcze w regulaminie. 

 

Co potem? 

 

Przeanalizujemy wnioski z konsultacji. Sprawdzimy, czy propozycje są zgodne z prawem i nie są uregulowane innymi przepisami prawa. Poinformujemy, które elementy możemy uwzględnić, a które nie i dlaczego. Informacje znajdą się w raporcie z konsultacji, który będzie dostępny na tej stronie. 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Podziel się swoją opinią:

 

 •  podczas spotkania 
 • 3 października (poniedziałek) o 18,
 • w Teatrze Powszechnym przy Zamoyskiego 20 
 • przedstawimy przygotowany projekt regulaminu korzystania z Parku Skaryszewskiego 
 • odpowiemy na pytania i zbierzemy opinie 

 

 • mejlowo 
 • do 13 października  

 

Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje? 

 

Pobierz i wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go w swojej okolicy. 

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych. 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: