nagłówek strony
-A A +A

Jaki skwer przy Karmelickiej? – raport z konsultacji

Jaki skwer przy Karmelickiej? – raport z konsultacji

Kto wziął udział w konsultacjach, jakie były postulaty mieszkańców i jak niedługo zmieni się skwer przy Karmelickiej? Można już o tym przeczytać w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji społecznych dotyczących skweru przy muzeum POLIN na Muranowie.

 

Raport wyjaśnia przedmiot i cel konsultacji oraz opisuje wszystkie podjęte w ich trakcie działania:

– spotkania informacyjne dla instytucji, organizacji i osób zaangażowanych w życie Muranowa,

– akcję informacyjną towarzyszącą konsultacjom,

– spotkania z mieszkańcami na skwerze, w jego okolicy i podczas warsztatów,

– spotkanie podsumowujące konsultacje.

 

Z raportu można też dowiedzieć się, kto wziął udział w konsultacjach i jakie najczęściej zgłaszano uwagi i pomysły dotyczące przyszłości skweru. Na końcu raportu znajduje się koncepcja modernizacji skweru powstała na bazie głosów zebranych w toku konsultacji. Opis tekstowy koncepcji uzupełniają schematy, rzut i wizualizacje.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem!

Więcej informacji o tych konsultacjach społecznych >>>