nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Warszawy w 2022 roku

Czas trwania: 
wt, 01/02/2022 (Cały dzień) - pon, 21/02/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Warszawy w 2022 roku.

 


Konsultacje trwały od 1 do 21 lutego 2022 roku

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się:

  • na stronie internetowej poniżej
  • w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach 8.00-16.00 (po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 443 25 18)
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 roku:

  • mailowo na adres: sekretariat.bos@um.warszawa.pl
  • pocztą pod adres:
    • do 7 lutego: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
    • od 7 lutego:  Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście do kancelarii Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, piętro XIV, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska
Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 47.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik do projektu uchwały, rozmiar pliku: 885.62 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie uchwły, rozmiar pliku: 49.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 73.01 KB
Pobierz