nagłówek strony
-A A +A

Paragraf 10 Statutu m.st. Warszawy

§ 10

Statutu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały
Rady m.st. Warszawy Nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r.
(Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 23, poz. 875 i Nr 141, poz. 4977)

 

1.      Mieszkańcy Miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Miasta lub organów dzielnic.

2.      W każdej sprawie ważnej dla Miasta lub dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne wśród mieszkańców Miasta lub właściwej dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.

3.      W sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

4.      Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie Miasta lub dzielnicy.

 

Pełen tekst Statutu m.st. Warszawy w Biuletynie Informacji Publicznej