nagłówek strony
-A A +A

Zarządzenie w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy

Poniżej znajduje się akt wykonawczy do uchwały Nr LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8442), czyli zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy z 3 września 2013 r.