nagłówek strony
-A A +A

Koncepcja dla obszaru przy Szwedzkiej

27 maja 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne rejonu ulicy Szwedzkiej z zajezdnią autobusową Stalowa. Projektanci z pracowni MAU – Mycielski Architecture & Urbanism zaprezentowali koncepcję zagospodarowania obszaru o powierzchni ok. 40 ha. Maciej Mycielski – główny projektant MAU – podkreślił, że jest ona próbą pogodzenia dwóch podstawowych potrzeb: ekonomicznych (opłacalność inwestycji) oraz społecznych (jakość życia i zadowolenie mieszkańców).

 

Ze względu na stan własnościowy gruntów na tym terenie – obok działek miejskich są tu również tereny należące do właścicieli prywatnych – projekt składa się z kilku części. Ich spoiwem będą obszary miejskie i starannie zaprojektowane przestrzenie publiczne.

 

Według koncepcji wypracowanej przez władze miasta wspólnie z projektantami, mieszkańcami i właścicielami gruntów, cały obszar ma stać się wygodnym osiedlem mieszkaniowym. Mieszkańcy będą mieć łatwy dostęp do terenów zieleni i blisko do przystanków zróżnicowanego transportu publicznego (metro, kolej, tramwaj). Nie zabraknie usług kultury i całej infrastruktury społecznej takiej jak szkoła podstawowa, żłobki czy przedszkola.

 

Przeczytaj

raport "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna – obszar Szwedzka" >>>

raport z konsultacji społecznych >>>

więcej o tych konsultacjach >>>

 

Zobacz rysunek koncepcji