nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje Programu Współpracy w 2019 z organizacjami pozarządowymi

Czas trwania: 
pon, 21/05/2018 (Cały dzień) - wt, 12/06/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe* do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zachęcamy również do wskazania priorytetowych zadań publicznych na podstawie Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, które zostaną wpisane do paragrafu 6 ustęp 2 projektu Programu współpracy w 2019 roku.

 

Treść projektu Programu w 2019, formularz do zgłaszania uwag oraz Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz ngo.um.warszawa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

 

*oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 


Konsultacje już się zakończyły, trwały do 11 czerwca 2018

Przeczytaj sprawozdanie z konsultacji >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2018:

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt Programu współpracy w 2019, rozmiar pliku: 213.01 KB
Pobierz
Plik: Program rozwoju współpracy z ngo do 2020, rozmiar pliku: 1380.72 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 458.94 KB
Pobierz