nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pnącza – winobluszczu trójklapowego [dzielnica Mokotów]

Czas trwania: 
pon, 23/07/2018 (Cały dzień) - pon, 13/08/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pnącza – winobluszczu trójklapowego, rosnącego przy ul. Asfaltowej 8 na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały do 13 sierpnia 2018 roku


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
13  sierpnia 2018 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej ABorowy@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22/ 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały , rozmiar pliku: 38.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 39.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 29.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 27.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 591.29 KB
Pobierz
Plik: Formularz zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz