nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Czas trwania: 
wt, 29/04/2014 (Cały dzień) - śr, 01/10/2014 (Cały dzień)

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Jest to dokument strategiczny wyznaczający na najbliższych kilka lat kierunki współpracy pomiędzy III sektorem a miastem. W pierwszym etapie konsultacji, na spotkaniach warsztatowych przedstawimy propozycje oraz wspólnie przygotujemy kierunki i założenia dokumentu. W drugiej połowie roku konsultować będziemy ostateczny kształt dokumentu, który zostanie przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy.

 

Organizacje pozarządowe uczestniczące w konsultacjach będą współautorami Programu regulującego m.in. takie tematy, jak:

 

  • współpraca finansowa organizacji z miastem np.: przyznawanie środków i dotacji
  • udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta i realizacja wspólnych projektów
  • współpraca pozafinansowa np.: wyróżnienia dla organizacji, objęcie przedsięwzięć honorowym patronatem
  • systemy wsparcia dla organizacji np.: najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych
  • kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (KDSy, DKDsy, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Pożytku Publicznego)

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

I etap konsultacji został zakończony

 PRZECZYTAJ RAPORT Z I ETAPU

Zapraszamy do obejrzenia nagrania transmisji ze spotkania podsumowującego, które odbyło się 2 czerwca

 


Zainteresowane osoby prosimy o wybranie jednego z poniższych terminów spotkań warsztatowych:

  • 5 maja – godz. 12:00–16:00 –  Centrum Społeczne PACA 40 ul. Paca 40
  • 9 maja – godz. 9:00–13:00 – ul. Senatorska 27,I piętro, sala konferencyjna (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy),
  • 15 maja – godz. 16:00–20:00 – ul. Senatorska 27,I piętro, sala konferencyjna (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy),
  • 27 maja - godz. 16:00–20:00 – ul. Niecała 2/4, parter, sala nr 27
  • 30 maja - godz. 9:00–13:00 - ul. Smolna 4 (Centrum Przedsiębiorczości Smolna)

 

Na czas warsztatów jest możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości prosimy o informację w zgłoszeniu. Prosimy tez o potwierdzenie udziału najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem na adres s.manko@um.warszawa.pl.

 

 

Nie możesz przyjść na warsztaty, a chcesz podyskutować o założeniach Wieloletniego Programu Współpracy? Zapraszamy na FORUM!

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi są częścią projektu pn. „Lepsze konsultacje w samorządzie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Załączniki: 
Plik: Raport z I etapu konsultacji, rozmiar pliku: 384.28 KB
Pobierz