nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w Warszawie

Czas trwania: 
wt, 24/07/2018 (Cały dzień) - wt, 14/08/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021.

 

Treść projektu programu, uchwały wprowadzającej program, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 w pok.17.

 


Konsultacje trwały od 24 lipca do 14 sierpnia 2018 roku

Niedługo opublikujemy sprawozdanie

 

Przeczytaj projekt

Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 14 sierpnia 2018:

 

  • e-mailem na: adobija@um.warszawa.pl
  • na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 00-098 Warszawa
  • faksem 22 443 34 00

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt Programu wspierania rodziny, rozmiar pliku: 281.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 66.01 KB
Pobierz