nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Przy Lesie Młocińskim” [Bielany]

Czas trwania: 
pt, 27/04/2018 (Cały dzień) - pon, 21/05/2018 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie użytku ekologicznego „Przy Lesie Młocińskim” położonego na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy Pl. Bankowy 2 w pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 30 kwietnia do 21 maja 2018


 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018r.

Uwagi dotyczące uchwały proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej:

 

  • w terminie do 21.05.2018 r. na adres: aszczesna@um.warszawa.pl,   
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • na adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 47.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 279.74 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 1475.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz