nagłówek strony
-A A +A

Kolejka wilanowska - stacja poczta - stacja przyszłość?

Czas trwania: 
pon, 16/08/2010 (Cały dzień) - czw, 30/09/2010 (Cały dzień)

Cel konsultacji:

- poznanie opinii mieszkańców Dzielnicy Wilanów nt. ewentualnej zmiany przeznaczenia nieruchomości przy ul. St. Kostki Potockiego 31, w której obecnie znajduje się Poczta Polska,

- poznanie pomysłów mieszkańców nt. wykorzystania budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 31,

- poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie utworzenia nowych punktów użyteczności publicznej.

 

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Pierwszy Etap: warsztaty prowadzone metodą Future City Game (9.09.2010)

Metodologia FCG jest z powodzeniem stosowana przy szukaniu nowych pomysłów na zmiany w przestrzeni miejskiej a także przy konsultacjach społecznych. Metodologia gry zakłada dużą swobodę uczestników w wyrażaniu opinii i konstruowaniu pomysłów przez co sprzyja kreatywności i zmniejsza ryzyko powstawania konfliktów między uczestnikami konsultacji. W warsztatach bierze udział około 25-30 osób.
 

Drugi Etap: prezentacja pomysłów podczas Dni Wilanowa wraz z możliwością zgłaszania do nich uwag (12.09.2010)
Efektem warsztatów FCG są konkretne pomysły na działania/zmiany jakie można podjąć w związku z konsultowanym problemem. Na koniec warsztatu uczestnicy oraz zaproszeni goście mogą głosować na pomysł, który ich zdaniem jest najlepszy.

 

W ramach konsultacji etap zgłaszania uwag do propozycji jest niezwykle ważny, ze względu na poszerzenie grona osób uczestniczących w konsultacjach. W związku z tym, etap zgłaszania uwag i wybierania propozycji zostanie rozszerzony. Pomysły będą prezentowane w namiocie dzielnicy podczas Dni Wilanowa (12.09), będzie możliwość natychmiastowego zgłaszania uwag i oddania głosu na wybrany pomysł. Poszerzy to grono osób uczestniczących w konsultacjach i ilość wyrażonych opinii. Wypracowane podczas warsztatu propozycje mogą także być zaprezentowane na stronach WWW, oraz w biuletynie dzielnicowym.
Dni Wilanowa odbywają się co roku, w miejscu dostępnym dla wszystkich grup mieszkańców dzielnicy.
 

Etap trzeci: Do 30.09.2010 mieszkańcy mieli możliwość przesyłania uwag i opinii związanych z propozycjami wypracowanymi w trakcie warsztatów. Ostateczna decyzja dzielnicy w sprawie zagospodarowania budynku zostanie podjęta przez Radę Dzielnicy.

 

 

 

 

Efekty konsultacji:

W 2010 roku Rada Dzielnicy Wilanów zawnioskowała do Rady Warszawy o wpisanie remontu budynku dawnego dworca kolejki wilanowskiej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla m.st. Warszawy. Wysłany został wniosek do BSKZ o wydanie zaleceń konserwatorskich do przyszłego remontu - oczekiwanie na odpowiedź. Nieznane są na razie możliwości uwzględnienia uwag mieszkańców w przyszłym projekcie (np. czy możliwe będzie umieszczenie w budynku dodatkowych usług).

 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Załączniki: