nagłówek strony
-A A +A

Osiedla Warszawy – Port Żerański

Czas trwania: 
czw, 01/03/2018 (Cały dzień) - ndz, 08/04/2018 (Cały dzień)

Port Żerański to teren o powierzchni 88 ha. Nadal działa tam kruszarnia betonu oraz skład złomu. Dojazd jest trudny, drogi prowizoryczne. Część pirsów portowych ma brzegi naturalne z zielenią. W pobliżu działa duży sklep Auchan.

 

W sumie jest kilkunastu właścicieli, użytkowników wieczystych terenów  (prezentacja z mapą własności >>>). Część z nich ma już różne koncepcje i projekty, które chciałaby realizować. Miasto jest również ważnym właścicielem terenów w porcie.

 

Miasto przygotowuje się do zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu, które zdecyduje, jakie będzie przeznaczenie terenów. Już teraz wiadomo, że Port Żerański leży w obszarze zabudowy zwartej. Na terenach takich jak ten mogą powstać drogi, domy, funkcje usługowe i biurowe, szkoły, parki, miejsca rekreacji i wypoczynku. Nie ma tu miejsca na nieużytki, „brudną” i hałaśliwą produkcję, monofunkcje.

 

 

 


Konsultacje trwały do 8 kwietnia 2018

Raport z konsultacji >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Po zakończeniu I etapu projektu (warsztatów trójstronnych, podczas których o Porcie Żerańskim rozmawiali mieszkańcy, przedstawiciele różnych organizacji, przedstawiciele samorządu i reprezentanci deweloperów, właścicieli gruntów / zobacz wyniki warsztatów: listę ustaleń i rysunki albo cały raport z warsztatów trójstronnych) zapraszamy na prezentację i dyskusję publiczną podsumowujące ten etap. Spotkanie otworzy konsultacje społeczne, w których wszyscy mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na temat wizji rozwoju tego terenu.

 

 • Kiedy? 9 marca (piątek), 18:00-20:00 
 • Gdzie? Siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

               ul. Marszałkowska 77/79, sala konferencyjna na parterze

 

W ramach konsultacji odbędą się też punkty konsultacyjne:

 • 17 marca (sobota), w godzinach 11:00-15:00, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka 
 • 22 marca (czwartek), w godzinach 16:00-20:00, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka 
 • 27 marca (wtorek), w godzinach 16:00-20:00, w Żłobku nr 58, przy ul. Krzyżówki 24

 

 

Opinię na temat wniosków z warsztatów będzie można przesłać również mailem na adres: osiedlawarszawy@um.warszawa.pl

 

Konsultacje podsumujemy w maju 2018 roku.

 

 

 

Dyskusja o Porcie Żerańskim toczy się w ramach pilotażowego projektu „Osiedla Warszawy”. Celem tego projektu jest opracowanie wytycznych dla nowych wielofunkcyjnych osiedli. „Osiedla Warszawy” to różne funkcje, wymieszane ze sobą. Mogą tu być mieszkania tanie i drogie, małe sklepiki i większe, a także nieuciążliwa produkcja (można np. składać komputery, szyć ubrania), szkoły i przedszkola, usługi kultury. Priorytetem jest komunikacja publiczna i szynowa.

 

Rozmowa o Porcie Żerańskim ma dwa etapy:

 • I etap – warsztaty, w których wzięła udział ograniczona liczba uczestników, przedstawicieli trzech stron dialogu: miasta, mieszkańców i inwestorów;
 • II etap – konsultacje społeczne, podczas których wyniki warsztatów będzie mógł skomentować każdy mieszkaniec Warszawy.

 

Podczas trójstronnych warsztatów o Porcie Żerańskim rozmawiali mieszkańcy, przedstawiciele różnych organizacji, przedstawiciele samorządu i reprezentanci deweloperów, właścicieli gruntów. Spacer po terenie wokół Kanału Żerańskiego, prezentacje, dyskusje oraz prace nad makietami złożyły się na trzy dni intensywnej pracy, od 7 do 9 marca.

 

 

 

 

 

Port Żerański - zobacz wyniki warsztatów

Port Żerański – zobacz wyniki warsztatów

Oklaski zakończyły trzydniowe warsztaty dotyczące przyszłości Portu Żerańskiego. – Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Teraz wiemy dużo więcej niż na początku całego procesu – podsumowała Marlena Happach, Architekt Miasta.

 

Od 7 do 9 marca przedstawiciele miasta, mieszkańców i inwestorów rozmawiali o tym, jak mogłoby wyglądać przyszłe zagospodarowanie Portu Żerańskiego z roboczym modelem jego zagospodarowania.

 

Wiemy, na co jest zgoda wszystkich uczestników całego procesu – strony społecznej, inwestorów i władz miasta, co zaś budzi kontrowersje czy sprzeciw. Musi więc powstać protokół rozbieżności.

 

- Proces był emocjonujący, ale otwarty. Mieszkańcy Białołęki mają wielkie oczekiwania, jeśli chodzi o zieleń urządzoną, tereny rekreacyjne i sportowe. Ale szukamy też obszarów rozwoju miasta, tam gdzie jest już zabudowa zwarta i możliwy dojazd komunikacją publiczną, zwłaszcza szynową – jak w Porcie Żerańskim czy na terenach FSO – przypomniała Marlena Happach, Architekt Miasta.

 

 

Co było wspólne dla uczestników warsztatów?

 • Port Żerański ma ogromny potencjał, to może być obszar ważny dla sąsiedztwa, Białołęki i dla całej Warszawy
 • każdy przyszły scenariusz rozwoju musi uszanować walory krajobrazowe portu
 • kluczowe dla dobrego funkcjonowania tego miejsca są powiązania komunikacyjne: komunikacją publiczną, piesze, drogowe
 • całe nabrzeże ma być publicznie dostępne
 • potrzebne jest mieszanie się funkcji – każdy przyszły scenariusz powinien uwzględniać różnorodne potrzeby
 • sport i zieleń są integralnie wpisane w przyszłość portu (intensywność tych funkcji była jednak przedmiotem dyskusji)
 • linia tramwajowa na Tarchomin musi być przedłużona; będzie służyć zarówno nowym mieszkańcom, jak i mieszkańcom Białołęki
 • obsługa komunikacyjna mogłby być wspierana przez tramwaj wodny na Kanale Żerańskim
 • powinna powstać kładka pieszo-rowerowa między Kowalczyka a środowym cyplem portu (należącym do miasta)
 • zieleń powinna być zachowana na terenie na północ od działki Ghelamco
 • gdyby się pojawiła zabudowa mieszkaniowa, to niezbędne jest łączenie jej z innymi funkcjami
 • nabrzeże obok obecnie działającego klubu sportowego Spójnia ma zostać zagospodarowane na cele sportowo-rekreacyjne, które będzie użytkowane zarówno przez olimpijczyków, jak i mieszkańców. Trzeba zadbać o potrzeby obu tych grup
 • na miejskim terenie między pierwszym cyplem (tym, na którym teraz jest klub Spójna) a torami mogłyby zostać zlokalizowane funkcje społeczne, takie jak np. szkoła
 • obsługa komunikacyjna – od strony Modlińskiej zjazdem w Elektronową drogą wzdłuż torów, dalej połączenie z Marywilską
 • ul. Elektronowa powinna mieć miejski charakter – aleja z drzewami
 • dojście do istniejących przystanków PKP powinno być ułatwione
 • rozbudowa Auchan – zamiana hipermarketu na centrum handlowe – nie budziła zastrzeżeń, podobnie jak plan budowy hotelu i centrum wystawienniczego przy ul. Toruńskiej
 • obszar wzdłuż bocznicy może służyć jako parking dla centrum sportowo-rekreacyjnego

 

W czym nie było zgody wśród uczestników warsztatów?

 • Czy w porcie powinna powstać zabudowa mieszkaniowo-usługowa? Jeśli tak, to jaki ma mieć charakter? Gdzie mogłaby powstać, a które tereny powinny zostać bez zabudowy? Jak intensywna powinna być? Gdyby powstała, to być może mogłaby się znaleźć na działce Ghelamco (warto, by była ze sklepami w parterach, żłobkiem czy przedszkolem) i na działce Okam po drugiej stronie basenu sportów wodnych. Na miejskich terenach mogłyby powstać mieszkania miejskie realizujące postulaty programu Mieszkania 2030*
 • Jaki ma być charakter nabrzeży?
 • Jak powinny być poprowadzone ścieżki?
 • Jak powinny być zagospodarowane nabrzeża?
 • Jaki powinien być charakter zieleni – w jakim stopniu powinna być to zieleń urządzona?
 • Czy miejsca lęgowe powinny zostać tu, gdzie są teraz?

 

Bardziej szczegółowe wyniki o wynikach warsztatów pojawią się na naszej stronie do piątku 16 marca (szczegółowe wyniki >>>).

 

Przeczytaj artykuł na stronie Biura Architektury >>>
Zobacz nagranie ze spotkania (Facebook) >>>

 

Teraz rozpoczynają się konsultacje. Do 8 kwietnia każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł się wypowiedzieć o przyszłości Portu Żerańskiego. Zobacz, jak możesz wziąć udział w konsultacjach >>>

 


 

* „Na miejskich terenach mogłyby powstać mieszkania miejskie realizujące postulaty programu Mieszkania 2030” - aktualizacja z 16 marca. W notatce opublikowanej w piątek 9 marca zaznaczyliśmy, że uczestnicy warsztatów byli zgodni co do tego, że „na miejskich terenach mogą powstać mieszkania miejskie realizujące postulaty programu Mieszkania 2030”. Oznaczało to, że jeżeli w porcie w przyszłości w efekcie zakończonego procesu decyzyjnego miałaby się pojawić zabudowa, to powinna ona obejmować szeroką ofertę mieszkań, w tym mieszkań miejskich. Po publikacji notatki uczestnicy warsztatów zgłosili kilka próśb, by tę kwestię przenieść do części W czym nie było zgody wśród uczestników warsztatów? Nie ma bowiem zgody co do tego, czy w porcie w ogóle dopuszczać zabudowę. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przychyla się do tych głosów – punkt dotyczący mieszkań miejskich umieszczamy na liście rozbieżności.

 

Port Żerański - szczegółowe wyniki warsztatów

Port Żerański – szczegółowe wyniki warsztatów

Od 7 do 9 marca przedstawiciele mieszkańców, inwestorów i miasta rozmawiali o tym, jak mogłoby wyglądać przyszłe zagospodarowanie Portu Żerańskiego. Zobacz rysunki.

 

Głosy były podzielone, a dyskusje pełne emocji. Ostatniego dnia uczestnicy stanęli nad makietą. Efektem tej pracy jest lista zbieżności i rozbieżności w zakresie możliwych kierunków zagospodarowania portu. Ilustrują je cztery rysunki przedstawiające opcje, nad którymi dyskutowali uczestnicy i uczestniczki warsztatów, które publikujemy poniżej.

 

Żaden z rysunków nie jest kompletną wizją. Posłużą one do dalszej dyskusji nad przyszłością portu podczas konsultacji społecznych, a następnie podczas prac planistycznych prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Prace, które planujemy, to stworzenie koncepcyjnego projektu zagospodarowania przestrzennego, planu miejscowego, a także ustalenia dla tego obszaru w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedstawione opcje uwzględniają potencjał Portu Żerańskiego i jego walory krajobrazowe. Wszystkie przewidują multifunkcjonalość portu, nowe połączenia transportowe i publiczny dostęp do nabrzeża. Różni je to, w czym uczestnicy warsztatów nie byli ze sobą zgodni.

 

Warsztaty to głos w dyskusji o Porcie Żerańskim w ramach projektu Osiedla Warszawy. Dyskusja wciąż trwa. Już w najbliższą sobotę, 17 marca, a następnie 22 marca można porozmawiać na ten temat w Urzędzie Dzielnicy, zaś 27 marca – w żłobku na ul. Krzyżówki. Dowiedz się więcej o trwających konsultacjach społecznych >>>

 
 

Więcej informacji o projekcie:

www.architektura.um.warszawa.pl/content/projekt-osiedla-warszawy

 
Załączniki: 
Plik: Port Żerański - raport z konsultacji, rozmiar pliku: 2537.13 KB
Pobierz
Plik: Port Żerański - opcja A, rozmiar pliku: 1741.77 KB
Pobierz
Plik: Port Żerański - opcja B, rozmiar pliku: 1747.78 KB
Pobierz
Plik: Port Żerański - opcja C, rozmiar pliku: 1704.99 KB
Pobierz
Plik: Port Żerański - opcja D, rozmiar pliku: 1702.86 KB
Pobierz