nagłówek strony
-A A +A

Warszawskie standardy dostępności przestrzeni miejskiej

Czas trwania: 
pon, 16/05/2016 (Cały dzień) - pon, 06/06/2016 (Cały dzień)

Jak różne elementy przestrzeni miejskiej powinny być zaprojektowane, aby była ona dostępna dla wszystkich mieszkańców?

 

Weź udział w konsultacjach projektu dokumentu "Standardy dostępności dla m.st. Warszawy".

 

Projekt "Standardy dostępności dla m.st. Warszawy" opisuje wytyczne architektoniczne obejmujące: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.).

 

Standardy dostępności dla m.st. Warszawy będą wytycznymi dla projektantów i uzgadniających dotyczącymi barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami. Standardy oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu dla możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

 

Ten swego rodzaju "podręcznik dobrych praktyk" będzie uzupełnieniem materiałów m.st. Warszawy dotyczących projektowania uniwersalnego np. Transport rowerowy (zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy z późn. zm.) oraz standardy transportu pieszego (przygotowywane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy do wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy).

 

„Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” powinny być stosowane łącznie z wymienionymi wyżej dokumentami, zawierającymi podstawowe definicje i wymagania związane z ruchem pieszych i ruchem rowerowym, a nie zawsze ujmującymi zagadnienia dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych w takim zakresie, aby stanowić dobrą pomoc dla projektantów i zarządców dróg, po których poruszają się osoby z niepełnosprawnościami.

Zebrane w trakcie konsultacji uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone i w ciągu 60 dni zostanie przygotowany raport, który zostanie umieszczony na tej stronie.

 

 


 

Konsultacje się już zakończyły.

Trwały od 16 maja do 6 czerwca 2016 roku.

 

PRZECZYTAJ:

 

 

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na:

 • spacer konsultacyjny: 
  21 maja 2016 r. (sobota) w godz. 11:00–13:00, okolice Dworca Wileńskiego – przy Cerkwi
  24 maja 2016 r. (wtorek) w godz. 11:00–13:00, okolice pl. Bankowego – przy Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5

 

 • spotkanie konsultacyjne – 30 maja 2016 r. (poniedziałek) w godz. 17:00-19:00, Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, sala konferencyjna.

 

 

 

 

Prześlij uwagi:

 • elektronicznie na adres: konsultacje@um.warszawa.pl – możesz przekazać uwagi na formularzu
 • pocztą lub osobiście: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
   

 

 

 

Dostępność:

Na spacerach konsultacyjnych zapewniamy obecność tłumacza języka migowego oraz wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami. Asystent będzie miał imienny identyfikator wraz ze zdjęciem.

 

Na spotkaniu konsultacyjnym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na wsparcie asystentów już przy wejściu, ponadto wejście do budynku jest bez progów, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (są podjazdy, drzwi jednoskrzydłowe rozsuwane, możliwość wejścia z psem asystującym). Przed budynkiem jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas konsultacji zapewniamy tłumaczy języka migowego, pętlę indukcyjną i symultaniczny przekaz tekstowy. Przebieg spotkania konsultacyjnego będzie transmitowany on-line.

 

Prosimy o zgłoszenie innych ewentualnych specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub stanu zdrowia pod nr telefonu 22 443-14-94 lub adres mailowy mgwarda@um.warszawa.pl.

 

Dojazd do Urzędu Dzielnicy Targówek:

 • przystanek „Targówek-Ratusz” linie: 112, 120, 126, 145, 156, 169, 227, 345, 500, 732;
 • przystanek „Św. Wincentego” linia 527

 

z Metra Młociny, z Dworca Wschodniego – linia 156
z Metra Ratusz Arsenał – linia 227, 527
z Metra Dworzec Gdański – linia 500
z Metra Dworzec Wileński – linia 527,120

 

Więcej informacji, w tym o dostępności miejsca spotkania i spacerów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl.

 

 

 


 

 


 

Jednostka odpowiedzialna: Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy