nagłówek strony
-A A +A

Wymyślmy Razem Dolinę Służewską

Czas trwania: 
pt, 11/09/2015 (Cały dzień) - czw, 08/10/2015 (Cały dzień)

Zapoznaj się z propozycjami zagospodarowania Parku Dolina Służewska, weź udział w warsztatach, zgłoś swoje uwagi i pomysły. Stwórzmy razem nową zieloną przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców Mokotowa!

 

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, Dzielnica Mokotów realizuje wieloetapowe zadanie polegające na zagospodarowaniu Parku Dolina Służewska. W I etapie przebudowano staw na Potoku Służewieckim przez co poprawił się stan przyrodniczo-krajobrazowy wschodniej części obszaru i lokalny mikroklimat.

 

 

W ramach II etapu prezentujemy Państwu trzy koncepcje zagospodarowania Parku Dolina Służewska. Obejmują one m.in. rewitalizację zbiorników wodnych, budowę nowych alejek parkowych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wprowadzenie nowej roślinności. Nie zapomniano o rozwiązaniach umożliwiających komunikację pieszą i rowerową pod ulicą Puławską.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tymi koncepcjami, wyboru tej, która wydaje się Państwu najciekawsza i ewentualnego wskazania elementów do zmiany w tej wybranej koncepcji. Można to zrobić, przychodząc na spotkania albo pisząc do nas maila lub uzupełniając specjalną pocztówkę.

 

Przedstawione koncepcje zagospodarowania Parku Dolina Służewska opracowane zostały zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Szczegółowość planu ograniczyła możliwości większego zróżnicowania przygotowanych koncepcji w zakresie: kompozycji Parku, programu użytkowego oraz jego rozplanowania.

 

Różnice dotyczą takich elementów jak: układ niektórych dróg i placów parkowych oraz dobór elementów wyposażenia poszczególnych miejsc.

 

Niektóre obiekty, np. tor rolkowy / nartorolkowy i ścieżkę zdrowia, zaproponowała autorka zwycięskiego projektu do budżetu partycypacyjnego na rok 2015. Zostały one uwzględnione we wszystkich wariantach projektu, choć w różny sposób.

 

Najważniejsze różnice między wariantami:

 

WARIANT I:

 • przestronne place przy wejściach do parku łączą się z siłownią plenerową (plac zachodni), kąpieliskiem (plac wschodni) i dalej z boiskami sportowymi oraz placami zabaw dla dzieci;
 • dodano dodatkowe wejście do Parku w rejonie południowo-zachodniego narożnika, na przedłużeniu kładki w obrębie węzła Puławska-Rzymowskiego;
 • zaplanowano większe boisko do piłki nożnej;
 • tor rolkowy / nartorolkowy prowadzi po obu stronach Potoku Służewieckiego i ma trasę najbardziej zbliżoną do trasy z propozycji projektu do budżetu partycypacyjnego;
 • trasa ścieżki zdrowia przebiega po obu stronach Potoku;
 • właściciele psów otrzymują teren do ćwiczeń i szkolenia, plac zabaw dla psów oraz teren spacerów na południowo-wschodnim stoku Doliny.

 

WARIANT II:

 • zachodnie i wschodnie place wejściowe są niewielkie;
 • liczne pomosty i kładki nad stawami umożliwiają obserwację przyrody;
 • występuje mniejsze boisko do piłki nożnej;
 • tor rolkowy / nartorolkowy przebiega na północ od Potoku Służewieckiego - od kąpieliska aż do zachodniej granicy Parku;
 • ścieżka zdrowia przebiega na północ od Potoku, w formie szerokiej pętli, otaczającej centralną partię Parku;
 • właściciele psów otrzymują teren do ćwiczeń i szkolenia, plac zabaw dla psów oraz teren spacerów na południowo-wschodnim stoku Doliny, jak w wariancie nr I.

 

WARIANT III:

 • zachodni plac wejściowy jest niewielki, a wschodni – rozbudowany i łączy się z kąpieliskiem, a dalej z boiskami sportowymi oraz placami zabaw dla dzieci;
 • kąpielisko wyposażone jest w mineralno-korzeniowe oczyszczanie wody;
 • liczne ścieżki piesze prowadzące od północnej granicy Parku w głąb Doliny, umożliwiają obserwację przyrody;
 • występuje mniejsze boisko do piłki nożnej;
 • tor rolkowy / nartorolkowy przebiega na północ od Potoku Służewieckiego – od kąpieliska do siłowni plenerowej;
 • ścieżka zdrowia przebiega w części północnej, w formie wąskiej pętli między Główną Aleją Parku i drogą pieszą;
 • teren dla właścicieli psów jest rozbudowany (miejsce do szkolenia psów, miejsce do szkoleń Agility, plac zabaw dla psów oraz teren spacerów na południowo-wschodnim stoku Doliny).

 

 

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania znajdą się w finalnym projekcie uwzgledniającym uwagi płynące z konsultacji społecznych.

 

Konsultacje społeczne współfinansowane są z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Program Obywatele dla Demokracji) w ramach wspólnego projektu Centrum Komunikacji Społecznej um. st. Warszawy oraz Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Konsultacje społeczne trwały do 8 października 2015 r.

PRZECZYTAJ RAPORT wraz z ZAŁĄCZNIKIEM

 


Zapraszamy na spotkania, w trakcie których będzie można zapoznać się z proponowanymi koncepcjami zagospodarowania Parku, porozmawiać z projektantami, zgłosić swoje uwagi i pomysły:

 

 • 16 września (środa), godz. 18.00 – spotkanie warsztatowe w Służewskim Domu Kultury, ul. Bacha 15
 • 19 września (sobota) w godzinach 11.00 – 17.00, czas na indywidualne rozmowy z projektantami podczas Festiwalu "Dzielnica Kultury Mokotów"
 • 30 września (środa), godz. 18.00 – spotkanie warsztatowe w Służewskim Domu Kultury

 

Do 8 października (czwartek) można zgłosić swoje uwagi:

 • umieszczając je na specjalnej pocztówce, która można odebrać i uzupełnioną zostawić w Służewskim Domu Kultury
 • Przesyłając je na adres wpk.konsultacje@mokotow.waw.pl

 

Do 8 października można zapoznać się z 3 koncepcjami zagospodarowania Parku Doliny Służewskiej prezentowanymi w Służewskim Domu Kultury.

 


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Mokotów

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.
                              w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

 

Załączniki: 
Plik: Koncepcja - wariant I, rozmiar pliku: 1134.7 KB
Pobierz
Plik: Koncepcja - wariant II, rozmiar pliku: 1126.51 KB
Pobierz
Plik: Koncepcja - wariant III, rozmiar pliku: 1129.6 KB
Pobierz