nagłówek strony
-A A +A

"Zielona ściana" wzdłuż ulicy Wawelskiej

Czas trwania: 
pt, 30/10/2015 (Cały dzień) - śr, 16/12/2015 (Cały dzień)
Jak się odgrodzić od hałaśliwej ulicy? 
Które gatunki roślin byłyby do tego najlepsze? 
 
Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie stworzenia „Zielonej ściany” – bariery dla hałasu i zanieczyszczeń spowodowanych przez ruch kołowy na ulicy Wawelskiej.
 
Celem projektu pn. „Zielona ściana” wzdłuż ulicy Wawelskiej jest przyczynienie się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia natężenia hałasu w rejonie Kolonii Staszica i Kolonii Lubeckiego – reprezentacyjnego fragmentu Starej Ochoty.
 
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

7 listopada 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące tzw. „Zielonej ściany” wzdłuż ul. Wawelskiej, czyli roślinnej (i nie tylko) bariery, która odgrodzi mieszkańców Kolonii Staszica i Kolonii Lubeckiego od uciążliwego hałasu i zanieczyszczeń spowodowanych sąsiedztwem ruchliwej ulicy Wawelskiej.

 

Spotkanie było okazją do wysłuchania wykładu dr. hab. Jacka Borowskiego, prof. nadzw. SGGW na temat kryteriów doboru najlepszych drzew w przestrzeni miejskiej. Po prelekcji – nie bacząc na siąpiący deszcz – uczestnicy spotkania wyruszyli na spacer wzdłuż ulicy Wawelskiej. Wizja lokalna pozwoliła odnaleźć kluczowe miejsca na odcinku od ul. Grójeckiej do al. Niepodległości, które wymagają odrębnej koncepcji projektowej uwzględniającej oczekiwania i potrzeby mieszkańców, a zarazem rekomendacje ekspertów.

 

Kolejnymi etapami konsultacji były trzy spotkania z mieszkańcami, na których zostały zaprezentowane wstępne koncepcje „Zielonej ściany” przygotowane przez Katedrę Sztuki Krajobrazu SGGW. Prezentacja miała charakter otwartych rekomendacji i rozwiązań, które mogą stanowić podstawę do omawiania możliwości realizacji projektu.

 
 
ZAPRASZAMY:
 

 

  • 21 listopada 2015 r. (sobota), godz. 12:00–14.00, Klubokawiarna Kolonia, róg ul. Łęczyckiej i Ładysława z Gielniowa
    notatka ze spotkania >>>

 

  • 30 listopada 2015 r. (poniedziałek), godz. 18:00, Teatr Ochoty, ul Reja 9 – spotkanie podsumowujące konsultacje
    notatka ze spotkania >>>

 

 
I wreszcie WIELKI FINAŁ!
 
Prezentacja wspólnie wypracowanej na poprzednich spotkaniach koncepcji i założeń projektowych „Zielonej ściany” – 16 grudnia 2015 r. (środa), godz. 18:00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Wawelska 48 (wejście od ul Reja 1) notatka ze spotkania >>>
 

 

Konsultacje trwały do 16 grudnia 2015 r.

>> PRZECZYTAJ RAPORT <<

 


 

 


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.w sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: