nagłówek strony
-A A +A

Zmień ulicę Jeżewskiego!

Czas trwania: 
ndz, 17/01/2016 (Cały dzień) - ndz, 07/02/2016 (Cały dzień)

Prezentujemy 2 warianty (do wyboru przez mieszkańców) zmiany w organizacji ruchu na ul. Jeżewskiego. Czekamy na Państwa uwagi!

 

Problemy z nieprawidłowym parkowaniem na północnym pasie jezdni przy ul. Jeżewskiego oraz na przejściach dla pieszych powstały ok. 8 lat temu (wraz z budową osiedli przylegających do ul. Jeżewskiego i Wańkowicza). 
 
Przy ulicy Wańkowicza zostało wybudowanych ok. 35 miejsc postojowych, wprowadzono znaki zakazu zatrzymywania się i postoju (wraz z wywózką pojazdów nieprawidłowo parkujących). Działania te doprowadziły do zwiększenia bezpieczeństwa i przejezdności ul. Wańkowicza.
 
 
Problem ten jednak pozostał przy ul. Jeżewskiego. Przy przejściach dla pieszych nadal parkują samochody skutecznie ograniczając widoczność na przejściach, mimo, że Urząd Dzielnicy wyniósł przejścia dla pieszych i je doświetlił. Wybudowanie w 2014 roku 49 dodatkowych miejsc postojowych po stronie południowej (od strony osiedla) również niewiele zmieniło sytuację w zakresie parkowania pojazdów. 
 
Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęto rozmowy z mieszkańcami z ul. Jeżewskiego. Wówczas wypracowano 5 wariantów poprawy sytuacji. Wnioski i postulaty mieszkańców potwierdziły przekonanie, że niezbędne jest administracyjne usunięcie pojazdów z rejonu przejść dla pieszych, jak również z rejonu wyjazdów z osiedli mieszkaniowych, a także zakaz wycinania drzew i krzewów po stronie alei Kasztanowej. Po ich analizie przez radnych i pracowników merytorycznych właściwych wydziałów przygotowano ostatecznie 2 warianty (do wyboru przez mieszkańców) planowanego przedsięwzięcia. 
 
 
Wariant 1:
Ruch samochodowy odbywa się na zasadach ogólnych w układzie dotychczasowym, tj. ulica Wańkowicza jest drogą dwukierunkową i ul. Jeżewskiego jest drogą dwukierunkową, z ograniczeniem parkowania po północnej stronie jezdni (projekt przewiduje ustawienie znaków B-36 (zakaz parkowania) z tabliczką T-24 (wywóz pojazdów).
 

 

 
Wariant 2:
Ruch samochodowy odbywa się na zasadach ogólnych w układzie dotychczasowym ulicą Wańkowicza, ulicą Jeżewskiego zaś:
  • na odcinku od ulicy Wańkowicza do ulicy al. KEN ruch dwukierunkowy bez możliwości zatrzymania się po stronie północnej,
  • na odcinku od ulicy Dembego do ulicy Rosoła ruch dwukierunkowy bez możliwości zatrzymania się po stronie północnej,
  • na odcinku od ul. Wańkowicza do ulicy Dembego ruch jednokierunkowy (w stronę ulicy Rosoła) z możliwością zaparkowania na ww odcinku w miejscach do tego przeznaczonych.

 

 
 
Realizacja każdego z wariantów jest możliwa.
 
W związku ze zmianą w organizacji ruchu ograniczona zostanie możliwość parkowania przy ul. Jeżewskiego. Urząd Dzielnicy Ursynów zrekompensuje je mieszkańcom tego rejonu poprzez budowę w 2017 roku nowych miejsc postojowych przy ul Rosoła, pomiędzy ul. Jeżewskiego i Wąwozowej.
 

Planowane zmiany mogą być wprowadzone po uzyskaniu stosownych opinii i zatwierdzeniu projektu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w 2016 roku.

 


 

Konsultacje trwały od 18 stycznia do 7 lutego 2016 r.

Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI oraz zestawienie uwag

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Każdy z mieszkańców może wybrać jeden z wariantów zmiany organizacji ruchu.
  • Głosować można jedynie drogą e-mailową, poprzez mail konsultacjespoleczne@ursynow.pl. Podwójne maile nie będą liczone (jeden adres mailowy – jeden głos).W mailu należy wskazać wybrany wariant i ewentualnie przesłać dodatkowe uwagi do wybranego przez siebie rozwiązania.
 
  • Osoby zainteresowane rozmową nt. zaproponowanych rozwiązań zapraszamy na dyżur konsultacyjny 25 stycznia (poniedziałek) w godz. 16.00-18.00 w informacji głównej Urzędu Dzielnicy (al. KEN 61)
     
Podsumowanie głosowania – do 22 lutego 2016 roku.
 
Zmianę organizacji planujemy wdrożyć w 2016 roku.
 
 

OBSZAR KONSULTACJI:

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Ursynów
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r  w sprawie zasad
                             i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

 

Załączniki: 
Plik: Plakat informujący o konsultacjach, rozmiar pliku: 370.65 KB
Pobierz
Plik: Raport z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 1351.53 KB
Pobierz