nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

02/08/2022 (Cały dzień) - 22/08/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
22/06/2022 (Cały dzień) - 15/07/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje zmian w procedurze małych dotacji

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze małych dotacji.   Projekt zarządzenia oraz wszystkie załączniki i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.   Konsultacje...
13/06/2022 (Cały dzień) - 04/07/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje zmian w procedurze konkursowej dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji...
09/06/2022 (Cały dzień) - 30/06/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Olszyna”| Bielany

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st...
06/06/2022 (Cały dzień) - 30/06/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2023

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe1 do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi...
05/05/2022 (Cały dzień) - 27/05/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie formy ochrony przyrody zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Zakole Wawerskie" [Wawer]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
26/04/2022 (Cały dzień) - 21/05/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego przy ul. Telefonicznej 20 [Bemowo]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
08/04/2022 (Cały dzień) - 30/04/2022 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
25/03/2022 (Cały dzień) - 22/04/2022 (Cały dzień)

Dla NGO: Jaki Program wspierania rodziny?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu wpierania...
23/03/2022 (Cały dzień) - 14/04/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Warszawskiego programu dla osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Warszawskiego programu...