nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

02/12/2022 (Cały dzień) - 23/12/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Warszawa Przyjazna Seniorom – czyli jaka?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Polityki senioralnej m.st...
25/11/2022 (Cały dzień) - 16/12/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2023

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach   Treść projektu...
09/11/2022 (Cały dzień) - 29/11/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
04/10/2022 (Cały dzień) - 26/10/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
02/08/2022 (Cały dzień) - 22/08/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
22/06/2022 (Cały dzień) - 15/07/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje zmian w procedurze małych dotacji

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze małych dotacji.   Projekt zarządzenia oraz wszystkie załączniki i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.   Konsultacje...
13/06/2022 (Cały dzień) - 04/07/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje zmian w procedurze konkursowej dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji...
09/06/2022 (Cały dzień) - 30/06/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Olszyna”| Bielany

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st...
06/06/2022 (Cały dzień) - 30/06/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2023

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe1 do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi...
05/05/2022 (Cały dzień) - 27/05/2022 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie formy ochrony przyrody zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Zakole Wawerskie" [Wawer]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....