nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

09/04/2013 - 12:52 - 30/04/2013 - 02:37

Dla NGO: Ustanowienie pomnika przyrody – grupa głazów narzutowych na terenie Skweru Alojzego Pawełka przy ul. Prądzyńskiego

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 02/04/2013 (Cały dzień) - 22/04/2013 (Cały dzień)

Dla NGO: Ustanowienie pomnika przyrody – głaz narzutowy przy al. Krakowskiej 206

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze żółtym - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 02/04/2013 - 10:00 - 22/04/2013 - 23:59

Dla NGO: Zniesienie statusu pomników przyrody – 6 głazów narzutowych

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
28/12/2012 - 08:00 - 04/01/2013 - 23:59

DLA NGO: Konsultacje projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do...
06/11/2012 - 09:00 - 26/11/2012 - 23:59

Dla NGO: Projekt uchwały ws. Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do...
22/08/2012 - 09:00 - 17/09/2012 - 23:59

Dla NGO: Jaka Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Jak mają być wybierani przedstawiciele organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego? Jak ta Rada będzie działać?   Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3...
21/08/2012 - 09:00 - 17/09/2012 - 23:59

Dla NGO: Jak powinien wyglądać szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi?

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
08/06/2012 - 17:05 - 02/07/2012 - 16:24

Dla NGO: Konsultacje projektu programu współpracy na 2013 rok

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i...
27/06/2011 - 00:00 - 17/08/2011 - 00:01

Dla NGO: Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...