nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

09/11/2021 (Cały dzień) - 30/11/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawa w roku 2022

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu...
03/11/2021 (Cały dzień) - 25/11/2021 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie kryteriów uprawniających osoby fizyczne do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze Społeczną Agencją Najmu (SAN) i zasad ubiegania się o zawarcie umowy najmu

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
28/10/2021 (Cały dzień) - 19/11/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Polityki różnorodności

Opracowaliśmy projekt polityki różnorodności społecznej dla Warszawy. W dokumencie opisaliśmy wartości i zasady, które są związane z koncepcją miasta włączającego (inkluzywnego). Określiliśmy również rekomendacje działań wspierających ró...
28/10/2021 (Cały dzień) - 17/11/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Profilaktyki i...
17/09/2021 (Cały dzień) - 08/10/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Jaka Młoda Warszawa?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu polityki młodzieżowej m...
13/09/2021 (Cały dzień) - 30/09/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Jaki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu...
07/09/2021 (Cały dzień) - 27/09/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Jaki budżet obywatelski?

Budżet obywatelski wpisał się w codzienność Warszawy. Co roku blisko 100 tysięcy osób głosuje na pomysły, które potem pojawiają się w przestrzeni stolicy. Miasto zrealizowało już ponad 3600  pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje...
27/08/2021 (Cały dzień) - 22/09/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park SGGW” [Mokotów]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st...
30/07/2021 (Cały dzień) - 21/08/2021 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” [Mokotów]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st...
27/07/2021 (Cały dzień) - 08/08/2021 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.   Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...