nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

27/09/2018 (Cały dzień) - 03/10/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i propozycji do całej treści projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 roku. Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące problemów związanych...
13/09/2018 (Cały dzień) - 05/10/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topoli czarnej na terenie Parku Praskiego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały...
13/09/2018 (Cały dzień) - 05/10/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego przy ul. Obrońców [Praga Południe]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...
29/08/2018 (Cały dzień) - 06/09/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
21/08/2018 (Cały dzień) - 12/09/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
21/08/2018 (Cały dzień) - 12/09/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Projekt programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
20/08/2018 (Cały dzień) - 12/09/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie fragmentu Skarpy Warszawskiej im. Janusza Kusocińskiego na Mokotowie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu ...
20/08/2018 (Cały dzień) - 11/09/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie fragmentu Skarpy Warszawskiej im. Czesława Łaszka na Mokotowie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st...
24/07/2018 (Cały dzień) - 14/08/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w Warszawie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
23/07/2018 (Cały dzień) - 13/08/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pnącza – winobluszczu trójklapowego [dzielnica Mokotów]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....