nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

04/03/2020 (Cały dzień) - 01/06/2020 (Cały dzień)

DLA NGO: Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych w Warszawie?

Chcemy skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, dlatego przygotowujemy nową strategię. W 2020 roku kończy się obecnie obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy- strategia rozwiązywania...
07/02/2020 (Cały dzień) - 03/03/2020 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Las Milowy

zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
31/01/2020 (Cały dzień) - 22/02/2020 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
18/12/2019 (Cały dzień) - 09/01/2020 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
25/10/2019 (Cały dzień) - 18/11/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
29/08/2019 (Cały dzień) - 23/09/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - lipy szerokolistnej, ul. Wirażowa 126

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
29/08/2019 (Cały dzień) - 23/09/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ustanowienia pomnika przyrody - kasztanowiec, ul. Wiktorska 78

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
29/08/2019 (Cały dzień) - 23/09/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dąb przy al. Wilanowskiej

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
07/08/2019 (Cały dzień) - 19/08/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: projekt uchwały ws. zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. małą retencję wodną

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m....
16/07/2019 (Cały dzień) - 07/08/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły [ul. Wiktorska 78 w Dzielnicy Mokotów]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....