nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

24/01/2019 (Cały dzień) - 15/02/2019 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. pomnika przyrody przy ul. Szklanych Domów

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
27/11/2018 (Cały dzień) - 18/12/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody - alei lip w al. Żwirki i Wigury

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
15/11/2018 (Cały dzień) - 07/12/2018 (Cały dzień)

DLa NGO: Konsultacje projektu „Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zarządzenia Prezydenta...
14/11/2018 (Cały dzień) - 05/12/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
05/11/2018 - 00:00 - 21/11/2018 - 04:14

DLA NGO: Trwają konsultacje zmian w budżecie partycypacyjnym - II etap

Trwają konsultacje zmian w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.   Wszystkie informacje znajdziesz tutaj:  Jaki budżet partycypacyjny? II etap konsultacji >>>   Konsultacje trwają do 20 listopada 2018 r.  
19/10/2018 (Cały dzień) - 12/11/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy [Wawer]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
27/09/2018 (Cały dzień) - 03/10/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i propozycji do całej treści projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 roku. Czekamy na Państwa spostrzeżenia dotyczące problemów związanych...
13/09/2018 (Cały dzień) - 05/10/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topoli czarnej na terenie Parku Praskiego

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały...
13/09/2018 (Cały dzień) - 05/10/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego przy ul. Obrońców [Praga Południe]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...
29/08/2018 (Cały dzień) - 06/09/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....