nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

24/07/2018 (Cały dzień) - 14/08/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w Warszawie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
23/07/2018 (Cały dzień) - 13/08/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pnącza – winobluszczu trójklapowego [dzielnica Mokotów]

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
21/05/2018 (Cały dzień) - 12/06/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje Programu Współpracy w 2019 z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe* do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz...
14/05/2018 (Cały dzień) - 05/06/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje procedury "małe granty"

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmiany procedury...
27/04/2018 (Cały dzień) - 21/05/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Przy Lesie Młocińskim” [Bielany]

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
18/04/2018 (Cały dzień) - 09/05/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały ws. ustanowienia zespołu przyrodniczo krajobrazowego "Las Milowy"

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....
15/03/2018 (Cały dzień) - 05/04/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Uchwały ws. kąpielisk na Jeziorku Czerniakowskim

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie I, Jeziorko Czerniakowskie II i...
02/03/2018 (Cały dzień) - 26/03/2018 (Cały dzień)

DLA NGO:Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: głazu narzutowego, na terenie Parku Pole Mokotowskie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głazu narzutowego usytuowanego na terenie Parku Pole Mokotowskie im. J. Piłsudskiego, na terenie Dzielnicy Ochota.  ...
02/03/2018 (Cały dzień) - 27/03/2018 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie” położonego na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.   Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag...
30/10/2017 (Cały dzień) - 20/11/2017 (Cały dzień)

Dla NGO: konsultacje projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Warszawy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st....