nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

20/06/2016 (Cały dzień) - 10/07/2016 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – jesion wyniosły, ul. Nowogrodzka 75.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
31/05/2016 (Cały dzień) - 21/06/2016 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do...
27/05/2016 - 00:00 - 18/07/2016 - 17:39

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Bemowo

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
19/05/2016 (Cały dzień) - 09/06/2016 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Mokotów

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
19/05/2016 (Cały dzień) - 10/06/2016 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacja projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Parku im. Zasława Malickiego [Ochota]

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika: drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum), rosnące na terenie Parku im. Zasława Malickiego przy ul. Mariana Nowickiego,...
03/03/2016 (Cały dzień) - 24/03/2016 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
25/11/2015 (Cały dzień) - 15/12/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
17/11/2015 (Cały dzień) - 08/12/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wilanów

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
05/11/2015 (Cały dzień) - 26/11/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu...
23/10/2015 (Cały dzień) - 13/11/2015 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu...