nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

02/04/2019 - 23/06/2019

Jakie zmiany tras autobusów po otwarciu nowych stacji metra na Pradze-Północ i Targówku?

Jakimi trasami będą jeździły autobusy po otwarciu trzech nowych stacji metra na Pradze-Północ i Targówku? Z jaką częstotliwością? Rozpoczynamy konsultacje społeczne o nowym układzie komunikacyjnym w tej części Warszawy.   Jesienią oddamy do użytku...
22/03/2019 - 30/04/2019

Jaki plan miejscowy dla okolic Ogrodu Krasińskich?

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi też zasady ochrony terenów zieleni.   Konsultacje społeczne trwały od 22 marca do 30 kwietnia 2019 roku Przeczytaj raport z konsultacji >>>  
20/03/2019 - 09/04/2019

Jaki będzie budżet obywatelski?

Przygotowany został projekt uchwały, który opisuje przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie. Propozycje zawarte w projekcie wynikają z wymagań opisanych w ustawie o samorządzie gminnym oraz uwag i zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej.  ...
20/03/2019 - 14/04/2019

Jak przebudować ulicę Jana Kazimierza?

Przygotowaliśmy projekt zmian na ulicy Jana Kazimierza.    Planowana przebudowa obejmie kompleksowe zmiany na całej długości tej ważnej dla mieszkańców Odolan ulicy. Przebudowana zostanie jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Na całej długości...
13/03/2019 - 02/04/2019

Jak zmieni się Statut Dzielnicy Śródmieście?

Podczas konsultacji zbieramy opinie mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat proponowanych zmian w statucie.     Konsultacje już się zakończyły, trwały do 2 kwietnia 2019 roku Przeczytaj raport >>> i...
11/03/2019 - 10/05/2019

Jaki plan miejscowy dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta a Łowicką?

Przygotowaliśmy projekt nowego planu miejscowego dla tego terenu. Dzięki zmianie będzie można uszczegółowić zasady ochrony konserwatorskiej.   Konsultacje społeczne trwały od 18 marca do 10 maja 2019 roku  
18/03/2019 - 10/05/2019

Jaki plan miejscowy dla zabudowy między ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską?

Przygotowaliśmy projekt nowego planu miejscowego dla tego terenu.   Konsultacje społeczne trwały od 18 marca do 10 maja 2019 roku  
08/03/2019 - 29/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Praga-Północ?

Planujemy dostosować statut dzielnicy do nowych przepisów. Możesz zgłosić swoje uwagi.   Konsultacje już się zakończyły, trwały do 28 marca 2019 roku Przeczytaj raport z tych konsultacji >>> Załącznik do raportu - opis akcji informacyjnej >...
04/03/2019 - 26/03/2019

Jaki plan miejscowy w rejonie skweru Orszy?

Rozmawialiśmy z Wami o tym, jak zmienić skwer Orszy i jego najbliższą okolicę. Potem odbył się konkurs architektoniczno-urbanistyczny (konkurs na Centrum Lokalne Skwer Orszy – zobacz wyniki). Teraz chcemy zapisać to w planie miejscowym.   Konsultacje trwały...
25/02/2019 - 17/03/2019

Jak Warszawa przygotuje się na zmiany klimatu?

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.    Dokument opisuje kluczowe zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu i związane z nimi obszary ryzyka dla Warszawy i jej mieszkańców....