nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

06/09/2021 - 26/09/2021

Jaki program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Przygotowaliśmy projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 (Program). Główny cel Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie...
31/08/2021 - 04/10/2021

Jaka zieleń na Grochowskiej? [II etap]

Nowa zieleń przyuliczna – rabaty, krzewy czy drzewa – to nie tylko sposób na poprawę estetyki miejsca, ale i lepsza jakość korzystania z danej przestrzeni. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym zieleń zyskuje więcej przestrzeni, która...
01/09/2021 - 06/10/2021

Jaki plan miejscowy dla obszaru Gołąbki?

Trwają prace nad planem miejscowym dla obszaru Gołąbki w Ursusie.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice,...
24/08/2021 - 14/09/2021

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Stefana Banacha – obszar A i B?

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego rejonu ulicy Banacha – obszar A i B.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób można budować i...
24/08/2021 - 14/09/2021

Jaki plan miejscowy dla rejonu parku Zachodniego?

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu parku Zachodniego na Ochocie.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak można urządzić tę okolicę. Regulacje zapisane w planie ustalają, w jaki spos...
31/08/2021 - 12/10/2021

Jaki plan miejscowy dla obszaru Jelonki część III – rejon placu Kasztelańskiego?

Trwają prace nad planem miejscowym dla obszaru Jelonki część III – rejon placu Kasztelańskiego na Bemowie.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m....
30/08/2021 - 11/10/2021

Jaki plan miejscowy dla osiedla Słodowiec?

Trwają prace nad planem miejscowym dla osiedla Słodowiec na Bielanach.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki,...
18/08/2021 - 08/10/2021

Jaka Młoda Warszawa?

Przygotowaliśmy projekt polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów wspó...
12/08/2021 - 03/09/2021

Jaki plan miejscowy dla działki nr 15/2 z obrębu 2-03-09 między ulicami Siemieńskiego oraz Skorochód Majewskiego?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym dla działki nr 15/2 z obrębu 2-03-09 między ulicami Siemieńskiego oraz Skorochód Majewskiego na Ochocie.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie...
21/06/2021 - 12/07/2021

Jakie miejsce spotkań w altanie przy Rozłogi 10?

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo buduje altanę ogrodową „MALtanę” przy ulicy Rozłogi 10.  Będzie to miejsce dla mieszkańców Jelonek Południowych, w którym będą mogli spędzać czas wolny i prowadzić działania lokalne. Zastan...