nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

08/10/2021 - 15/11/2021

Jaka ulica Paczkowska?

Ulica Paczkowska, jedna z bardziej zielonych ulic w Wawrze, może służyć nie tylko jako ulica, ale też pełnić inne funkcje. Chcemy porozmawiać o pomysłach na zagospodarowanie przestrzeni.  Przestrzeń o której będziemy rozmawiać usytuowana na pasie od ul. Mr...
04/10/2021 - 28/10/2021

Jaka Polityka bezpieczeństwa?

Przygotowaliśmy projekt polityki bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i zasady, które są istotne dla bezpieczeństwa miasta. Będą one wskazywały kierunki dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących...
01/10/2021 - 15/11/2021

Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?

Rozpoczynamy prace nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Najpierw musimy określić, na jakim obszarze miasta będziemy prowadzić działania. Dlatego chcemy wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, czyli teren na którym będziemy koncentrować...
28/09/2021 - 15/11/2021

Jaki plan miejscowy okolic Parku Kaskada?

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu Parku Kaskada na Żoliborzu.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice...
24/09/2021 - 29/10/2021

Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego?

Park im. Stefana Żeromskiego wraz z nieruchomościami znajdującymi się na jego terenie - Prochownią Północną i Południową, to ważny dla mieszkańców punkt na społeczno-kulturalnej mapie Żoliborza o znaczących walorach historycznych.   Zapraszamy do...
20/09/2021 - 02/11/2021

Jaki plan miejscowy w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa – część I?

Trwają prace nad planem miejscowym w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa – część I.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in....
07/09/2021 - 27/09/2021

Jaki budżet obywatelski?

Budżet obywatelski wpisał się w codzienność Warszawy. Co roku blisko 100 tysięcy osób głosuje na pomysły, które potem pojawiają się w przestrzeni stolicy. Miasto zrealizowało już ponad 3600  pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje...
03/09/2021 - 24/09/2021

Jakie miejsce spotkań przy Kołowej 18?

ARTHOUSE Kołowa jest nowym miejscem kulturalno-rekreacyjno-sportowym, który rozpoczął swoją działalność w 2021 roku na Targówku Mieszkaniowym. Po kilkumiesięcznej działalności skierowanej do społeczności lokalnej, obiekt ten ulegnie gruntownej przebudowie...
06/09/2021 - 26/09/2021

Jaki program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Przygotowaliśmy projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 (Program). Główny cel Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie...
31/08/2021 - 04/10/2021

Jaka zieleń na Grochowskiej? [II etap]

Nowa zieleń przyuliczna – rabaty, krzewy czy drzewa – to nie tylko sposób na poprawę estetyki miejsca, ale i lepsza jakość korzystania z danej przestrzeni. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym zieleń zyskuje więcej przestrzeni, która...