nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

16/04/2021 - 12/05/2021

Jaki "Program generujemy innowacje"?

Jak zapewnić w Warszawie jak najlepsze warunki do tworzenia, testowania i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych przy wykorzystaniu współpracy między różnymi podmiotami i instytucjami?   Na te...
16/04/2021 - 12/05/2021

Jaki "Program przyciągamy talenty i liderów"?

Jak zachęcić utalentowanych specjalistów, przedsiębiorców, artystki, sportowców, liderki do osiedlania się w Warszawie? Jak przyciągać do stolicy kapitał, inwestycje i najbardziej wartościowe firmy? Jak pokazywać otwartość stolicy oraz możliwości,...
16/04/2021 - 12/05/2021

Jaki "Program przedsiębiorcza Warszawa"?

Jak tworzyć przyjazne warunki do rozwoju biznesu w Warszawie? Jak zapewnić warunki korzystne dla zakładania i rozwoju firm uwzględniające budowanie wygodnej lokalności? Jak zapewnić wsparcie dla biznesu na porównywalnym poziomie na terenie całego miasta?  ...
15/04/2021 - 11/05/2021

Jakie miejsce spotkań i wymiany sąsiedzkiej w Wola Parku?

Wolskie Centrum Kultury, we współpracy z Wola Parkiem, tworzy Współdzielnik – miejsce zachęcające do działania zgodnie z zasadami ekologii i zero waste. Zastanówmy się razem, jak Współdzielnik może pomóc w nadaniu drugiego życia...
13/04/2021 - 14/05/2021

Warszawa różnorodna – czyli jaka?

Tworzymy politykę różnorodności społecznej dla Warszawy. Polityka to dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędniczek i urzędników. Chcemy, by polityka jak najlepiej oddawała perspektywę mieszkanek i...
11/04/2021 - 01/06/2021

Jaki plan miejscowy Parku Skaryszewskiego?

Trwają prace nad planem miejscowym Parku Skaryszewskiego na Pradze Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki...
31/03/2021 - 19/05/2021

Jaki plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa?

Trwają prace nad planem miejscowym dla Centrum Rembertowa.   Plan miejscowy to dokument, który określi jak będzie można urządzić tę okolicę. Plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place,...
29/03/2021 - 12/05/2021

Jaki plan miejscowy Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności?

Trwają prace nad planem miejscowym Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i...
25/03/2021 - 06/05/2021

Jaki plan miejscowy rejonu ul. Podskarbińskiej – część II (okolice szpitala przy Szaserów)?

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu ul. Podskarbińskiej – część II na Pradze Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i...
12/02/2021 - 31/03/2021

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

Opracowaliśmy projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030. Wskazuje ona kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.   Co...