nagłówek strony
-A A +A

Wniosek w ramach Lex Deweloper – dawna Fabryka Sprzętu Spawalniczego "PERUN" przy Grochowskiej

Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Inwestycja jest planowana przy ulicy Grochowskiej 301/305 i Stanisława Augusta 40, 40a, 40b, na terenie dawnej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "PERUN" na Pradze Południe. Uwagi do inwestycji można zgłaszać do 19 czerwca.
 
 
Wniosek opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 29 maja 2020 roku. Został on złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, nazywanej Lex Deweloper, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.
 
Planowana inwestycja zakłada budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz w istniejących budynkach nr 2, 4, 5, 17, które będą podlegały przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania wraz z włączeniem w nowoprojektowaną zabudowę, z garażem podziemnym z wbudowaną stacją transformatorową i zjazdami, realizowaną w sześciu etapach, na działkach ewidencyjnych nr 26/1, 26/3, 26/4 w obrębie 3-05-31 przy ulicy Grochowskiej 301/305, Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 
Na terenie inwestycji znajduje się zespół budowlany dawnej Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "PERUN", która swoją działalność rozpoczęła w 1910 przy ul. Leszno 138, natomiast w 1913 roku przeniosła się na ul. Grochowską 301/305. Zakład funkcjonował w pełni do ok. 2003, a ostatnią wygaszoną częścią produkcji była trawialnia, która została ostatecznie wygaszona w 2018 roku.
 
Zespół budowlany dawnej Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "PERUN" (cztery hale) został wpisany w roku 2019 do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wraz z terenem posesji.
 
Zgodnie z ustaleniami Studium m.st. Warszawy z 2006 roku obszar planowanej inwestycji znajduje się w granicy terenu wielofunkcyjnego oznaczonego symbolem C.30.
 
Dla terenu planowanej inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej, przyjętego uchwałą nr 143/VIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z 29 kwietnia 1999 roku.
 
Widok od ul. Grochowskiej, materiały inwestora
 
Jak zgłosić uwagi?
 
Uwagi do wniosku można zgłaszać do 19 czerwca 2020 roku w jednej z form:
  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym lub 
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.
 
Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy
 
Układ urbanistyczny, materiały inwestora