nagłówek strony
-A A +A

Inwestycja przy ul. Lizbońskiej 1 – ponowny wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej

Wnioskodawca inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej złożył uzupełnienia do wniosku. Uzupełniony wniosek został opublikowany 25 sierpnia. Uwagi można składać do 15 września 2020 roku.

 

Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

 

Planowana inwestycja składać się ma z budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażu podziemnego, wolnostojącej stacji transformatorowej, obejmuje zagospodarowanie terenu oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i drogową oraz zjazdy na działce ewidencyjnej nr 2 z obrębu 3-01-17 przy ul. Lizbońskiej.

 

 

Inwestycja jest planowana w kwartale wyznaczonym ulicami: Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych. Na tym terenie znajduje się budynek po wyłączonej z użytkowania przepompowni sieci cieplnej. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70. ubiegłego wieku.

 

Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie dzielnicy Praga-Południe wskazuje teren M1 20 o priorytecie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla obszaru i otoczenia planowanej inwestycji obowiązują ustalenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy, uchwalonym 19 października 2006 (ze zmianami).

 

Wniosek dla tej lokalizacji wpłynął pierwszy raz w maju 2020 roku. Na etapie uzgodnień i uwag został wycofany. Koncepcja zabudowy została skorygowana m.in. w zakresie wysokości zabudowy.

 

Więcej szczegółów dotyczących planowanej inwestycji znaleźć można na stronie >>>

 

 

Jak zgłosić uwagi?

 

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 15 września 2020 roku w jednej z form:

  • pisemnie na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa)
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>