nagłówek strony
-A A +A

Ulica Mlądzka. Budynek mieszkalny z usługami w ramach specustawy mieszkaniowej na Grochowie

Prywatny inwestor planuje budynek wielorodzinny przy ulicy Mlądzkiej na Grochowie. Chciałby w tym miejscu wznieść obiekt o wysokości od 4 do 6 kondygnacji. W budynku mogłoby zamieszkać do 70 osób. Parter wzdłuż ul. Mlądzkiej ma zostać w całości przeznaczony pod garaż i lokal usługowy.

 

Wysokość proponowanej zabudowy sięgnęłaby maksymalnie 19,07 m, a jej intensywność wyniosłaby 1,5. W sąsiedztwie planowanej inwestycji stoją już duże domy wielorodzinne.

 

Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej został opublikujemy 13 maja 2022 w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

 

 

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

 

Inwestor złożył wniosek na mocy specustawy z 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta miała zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku i zmieniła w 2020 roku.

 

Co ustala Studium Warszawy

 

Studium Warszawy z 2006 roku dla tej części Pragi-Południe ustala priorytet zabudowy usługowej. Wysokości zabudowy jest określona do 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w Studium dopuszczają również lokalizowanie funkcji mieszkaniowej. Jej udział może zajmować do 40% powierzchni zabudowy.

 

Co ustala plan miejscowy dla tego obszaru przy ulicy Grochowskiej

 

Na terenie planowanego osiedla obowiązują szczegółowe regulacje zabudowy. Są one zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I z 2014 roku.

 

Plan miejscowy wskazuje przeznaczenie tego terenu pod zieleń urządzoną.

 

 

Jak, gdzie i do kiedy można zgłosić uwagi

 

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do tego wniosku do 3 czerwca 2022 roku.

 

Mogą to zrobić na kilka sposobów:

  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl
  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (Aleje Jerozolimskie 44)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>

 

Wszystkie wizualizacje: materiały inwestora (BIP) >>>