nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Warszawskiego programu dla osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku

Czas trwania: 
śr, 23/03/2022 (Cały dzień) - czw, 14/04/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku.

 

Warszawski program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Głównym celem Programu jest zadbanie o samodzielność. Chcemy rozwinąć usługi społeczne dla osób, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu.

 

Ważnym obszarem Programu będzie zapewnianie dostępu do usług społecznych blisko domu oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Rozwiniemy także system wsparcia osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem osób niskofunkcjonujących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Program jest częścią przyjętej 14 października 2021 roku Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.

 

Treść projektu Programu, diagnozę oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, w godzinach 8 – 16, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na 22 443 14 40. 

 


Konsultacje trwały do 13 kwietnia 2022 roku

Przeczytaj raport i załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym online: 13 kwietnia (środa) o godz. 14

  • w spotkaniu on-line w aplikacji ZOOM może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prześlij zgłoszenie najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na samodzielni@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.
  • podczas spotkania zapewnimy tłumacza Polskiego Języka Migowego.

 

2. Przedstaw pisemne uwagi do projektu Programu na formularzu do zgłaszania uwag (plik otwiera się w osobnej karcie)

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 13 kwietnia 2022 roku w jednej z form:

  • mailem na adres: samodzielni@um.warszawa.pl
  • na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • faksem: 22 443 14 42

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt programu, rozmiar pliku: 871.81 KB
Pobierz
Plik: Diagnoza - załącznik do programu, rozmiar pliku: 1243.69 KB
Pobierz