nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Jaki Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Czas trwania: 
czw, 25/02/2021 (Cały dzień) - pt, 19/03/2021 (Cały dzień)
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli III sektora1 do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021 – 2025. 

 

Przedstawiamy do konsultacji projekt programu, którego proces powstawania opierał się na zasadzie współuczestnictwa organizacji. Prace zaczynaliśmy od „czystej kartki”, którą przedstawiciele organizacji wspólnie z urzędnikami wypełniali treścią. Podczas ponadrocznego procesu, przerwanego na kilka miesięcy epidemią  COVID-19, przygotowaliśmy diagnozę, zebraliśmy wstępne pomysły do programu, odbyło się Forum Komisji Dialogu Społecznego, przeprowadziliśmy warsztaty konsultacyjne, na których był wypracowywany projekt programu. Wspólnie przygotowaliśmy dokument, który wyznaczy kierunki współpracy Miasta i III sektora na najbliższe lata. 

 

Celem programu jest rozwój współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych.  

 

Cel ten zamierzamy osiągnąć m.in. dzięki większemu zaangażowaniu organizacji w dialog oraz zwiększeniu ich wpływu na decyzje i dokumenty tworzone w Mieście. Chcemy też stale zwiększać przejrzystość i stabilność współpracy.  

Będziemy robić to na trzech polach: dialogu, współpracy finansowej i współpracy pozafinansowej. Dla każdego z nich zostały wyznaczone cele szczegółowe, kierunki działań i zadania priorytetowe.    

 

Zachęcamy organizacje, aby współuczestniczyły w procesie tworzenia programu do samego końca. By dokładnie wczytały się w dokument i wykorzystały konsultacje do zaproponowania również nowych rozwiązań z zakresu współpracy z Miastem. Zachęcamy też, by przyjrzały się temu, co było zapisane w Programie rozwoju współpracy do 2020 r. Jeśli coś jest ważne i potrzebne – prosimy o zgłaszanie tego, aby znalazło się również w nowym dokumencie. 

 

Prosimy o Państwa głos, o uwagi odnośnie projektu programu, ale też o nowe pomysły i propozycje. 

 

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl


Konsultacje trwały do 19 marca 2021

Przeczytaj zestawienie uwag>>> i sprawozdanie>>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

1. Weź udział w spotkaniach konsultacyjnych online: 

  • 9 marca (wtorek) o godz. 17:00 
  • 16 marca (wtorek) o godz. 17:00 

  

UWAGA: W spotkaniu online może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres ngo@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. 

  

2. Prześlij wypełniony formularz (do 19 marca): 

  

  • mejlem: ngo@um.warszawa.pl

  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa 

  • faksem: 22 443 34 02 

  

Po zakończeniu konsultacji projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy. 

  

Dlaczego tworzymy program? 

Program umocowany jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawodawca przewidział fakultatywność programu. W Warszawie ta kwestia była omawiana z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która zarekomendowała prace nad dokumentem.  

Kształt


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Załączniki: 
Plik: Projekt PROGRAMU do konsultacji, rozmiar pliku: 307.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 43.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz