nagłówek strony
-A A +A

Dodatkowy termin składania wniosków w ramach konsultacji Studium

Dodatkowy termin składania wniosków w ramach konsultacji Studium

Wnioski do nowego Studium można jeszcze składać od 23 stycznia do 28 lutego 2019 roku.

 

Konsultacje społeczne nowego Studium trwały od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019. W ich trakcie odbyło się wiele spotkań, debat oraz warsztatów poświęconych przybliżeniu tematyki Studium. Konsultacje były organizowane na etapie składania wniosków do nowego Studium. Wyznaczyliśmy dodatkowy termin ich składania.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter), ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do 28 lutego 2019 roku.

 

Wnioski ponadto mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzenia podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP.

 

Pod poniższym linkiem można pobrać wniosek do wypełnienia elektronicznego i wydrukowania.

 

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>