nagłówek strony
-A A +A

Z jaką obwodnicą śródmiejską będzie nam po drodze?

Czas trwania: 
wt, 24/10/2017 (Cały dzień) - pt, 15/12/2017 (Cały dzień)
Obwodnica połączy Pragę-Południe i Targówek. Projektowany odcinek od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania ul. Międzyborskiej z al. Stanów Zjednoczonych i przebiega przez rondo Wiatraczna, ul. Wiatraczną i tereny kolejowe. Po stronie Targówka ma znaleźć się w linii obecnej ul. Zabranieckiej i Naczelnikowskiej, a zakończyć węzłem z ul. Radzymińską na terenach Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Pratulińska".

 

 
Chcemy, żeby godziła potrzeby lokalne z potrzebami komunikacyjnymi całej Warszawy. To dlatego pytamy Państwa o opinie na temat proponowanego projektu obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. 

 

 
Propozycję projektu można zobaczyć na animacji
oraz na grafikach obrazujących całą projektowaną drogę lub jej odcinki:
 
 • od ul. Grenadierów do ronda Wiatraczna >>>
 • od ronda Wiatraczna do ul. Paca >>>
 • od ul. Paca do terenów PKP >>>
 • estakadę nad terenami PKP >>>
 • od terenów PKP do ul. Księżnej Anny >>>
 • od ul. Księżnej Anny do bocznicy kolejowej >>>
 • od bocznicy kolejowej do Trasy Świętokrzyskiej >>>
 • od Trasy Świętokrzyskiej do ul. Radzymińskiej >>>
 • węzeł z ul. Radzymińską >>>
 
Zapraszamy na dyżury konsultacyjne i do rozmowy o tym:
 • jak nową drogę skomunikować z drogami już istniejącymi?
 • jak powinny przebiegać chodniki i trasy rowerowe?
 • gdzie wyznaczyć przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe?
 • gdzie powinny znajdować się przystanki komunikacji miejskiej?
 • jak zagospodarować przestrzeń w rejonie drogi (np. zieleń, miejsca postojowe, ławki, stacje roweru miejskiego)?
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały do 15 grudnia 2017 roku

 

W związku z dużą liczbą uwag i opinii, które wpłynęły w formie ankiet oraz korespondencji indywidualnej od 640 osób, organizacji lub podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, zmianie ulega termin publikacji raportu z konsultacji społecznych. Zakres oraz stopień szczegółowości otrzymanych uwag i postulatów wymaga od Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przekonsultowania zebranego materiału z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi m.in. za planowanie przestrzenne, transport, drogownictwo oraz zieleń miejską.

 

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych >>>

Publikujemy raport z konsultacji społecznych koncepcji obwodnicy śródmiejskiej

 
Obwodnica śródmiejska to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopową, Towarową, Raszyńską, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Trwające prace projektowe dotyczą odcinka obwodnicy śródmiejskiej o długości 5,2 km, który ma powstać na terenie dwóch warszawskich dzielnic: Pragi-Południe i Targówka.
 
Tego również odcinka drogi dotyczyły konsultacje społeczne, które trwały od 24 października do 15 grudnia 2017 roku. W tym czasie odbyło się dziewięć spotkań z mieszkańcami w ramach dyżurów konsultacyjnych. Można było również przesyłać swoje opinie mejlowo, pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. 

 

Materiał, który został zgromadzony w trakcie konsultacji społecznych objął uwagi i postulaty złożone w formie ankiet oraz korespondencji indywidualnej łącznie przez 619 osób, organizacji lub podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych (suma ankiet, mejli i pism). Część osób przekazała swoje uwagi ustnie na dyżurach konsultacyjnych.
 
Spośród zebranych postulatów w Raporcie głównym wyodrębniono te, które pojawiały się najczęściej lub których realizacja mogłaby mieć zasadniczy wpływ na dalsze działania projektowe. Wykaz uwag i postulatów złożonych w formie pisemnej w punktach konsultacyjnych stanowi załącznik nr 1, natomiast zestawienie korespondencji e-mail i tradycyjnej znajduje się w załączniku nr 2 do Raportu.
 

Informacje na stronie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych >>>


 

Przyjdź na wybrany dyżur konsultacyjny

 
Praga-Południe:
 • 4 listopada (sobota), godz. 11.00-16.00, Centrum Społeczne Paca 40, ul. Paca 40
 • 14 listopada (wtorek), godz. 17.30-20.00, LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70
 • 18 listopada (sobota), godz. 11.00-16.00, Centrum Społeczne Paca 40, ul. Paca 40
 • 13 grudnia (środa), godz. 17.30-20.00, LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70
 
Targówek:
 • 8 listopada (środa), godz. 17.30-20.00, SP im. T. Gajcego, ul. Mieszka I nr 7
 • 25 listopada (sobota), godz. 11.00-16.00 LO im. płk. L. Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25
 • 3 grudnia (niedziela), godz. 11.00-16.00, SP im. W. Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227
 • 5 grudnia (wtorek), godz. 17.30-20.00, LO im. płk. L. Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25

 

Praga Północ (dodatkowy termin):

 • 29 listopada (środa), godz. 17.30-20.00, Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36 
 
Napisz swoją opinię na obwodnica@zmid.waw.pl lub pisemnie na adres Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
 
 
 

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy